• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

KIRGIZLARDA İSLAM DİNİNE İLİŞKİN TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
(STUDY DEVELOPMENT STUDY RELATED TO ISLAMIC RELIGION IN KYRGYZ PEOPLE )

Yazar : Aziza Ergeshkyzy  , Mualla Yıldız  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 13
Sayfa : 356-369


Özet
Tarihi kaynaklara baktığımızda Kırgızların İslam dinini benimsemesinin yüzyıllar aldığı görülmektedir. Güneyde yaşayan Kırgızlar, Sünni İslam anlayışını Kuzeyde yaşayan Kırgızlar’a göre daha erken dönemde tanımış ve kabul etmişlerdir. Kırgızlar tanım olarak İslam dinine geçmeleri XIX. yüzyıla kadar sürmüştür. İslam dininin yayılmasına en çok destek veren Cihangir Kağan olmuştur. Bu araştırmada bu çalışmada günümüzde Kırgızlarda İslam dinine ilişkin tutumun ölçülebilmesi için sağlayacak bir ölçeğin geliştirilebilmesi için amaçlanmıştır. Bu araştırmaya Kırgızistan’daki yedi il Batken, Celalabat, Çüy, Narın, Oş, Isık-Köl, Talas’tan gönüllü olarak katılan 609 kişi katılmıştır. Eldeki maddelerin faktör analizi sonucunda toplam varyansın %63,92’sini açıklanyan. 3 boyutlu yapıyı gösterdiği ortaya çıkmıştır. Çalışmada 0.40’ın altındaki kalan maddeler atılmış ve ilgili faktöre ait olmadığı düşünülen maddeler ölçekten çıkarılmıştır. 30 madde ile başlanılan faktör analizinden 16 maddeden oluşan bir ölçek elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Kırgız, Kırgızistan, İslam Dini, Dini Tutum, Ölçek Geliştirme.

Abstract
According to historical sources, Kyrgyz people had adopted Islamic religion for centuries. The Kyrgyz people living in the South recognized and accepted the Sunni Islam concept earlier than the Kyrgyz people living in the North. The Kyrgyz are fully converted to Islamic religion XIX. It lasted up to a hundred years. Cihangir Khan was the most supportive of the spread of Islamic religion. In this study, it is aimed to develop a scale that will provide a measure to measure the attitude towards Islamic religion in Kyrgyz today. 609 people participated in this research voluntarily from seven provinces of Kyrgyzstan, Batken, Jalalabat, Çüy, Narın, Osh, Isik-Köl, Talas. In the study, the remaining items below 0.40 were discarded and items deemed not to belong to the relevant factor were removed from the scale. A scale consisting of 16 items was obtained from the factor analysis starting with 30 items.

Keywords
Kyrgyz, Kyrgyzstan, İslamic Religion, Religious Attitude, Scale Development.

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon :03662801947 Faks :-
Eposta :turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri