• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

LEVENT METE’NİN “AŞK ROMANLARI YAZAN ADAM” ADLI ROMANINDA POSTMODERNİZM
(POSTNODERNISM IN LEVENT METE’S NOVEL NAMED “AŞK ROMANLARI YAZAN ADAM” )

Yazar : Dr. Öğr. Üyesi Elif Kaya    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 13
Sayfa : 471-484


Özet
20. yüzyılın başlarında biçim, kurgu, anlatım teknikleri, zaman, üslup gibi roman estetik özelliklerin yeniden şekillendiği bir anlayış kendini gösterir. Gelenekselin karşısında olmalarıyla tartışmalara ve eleştirilere yol açsa da bir yaşam ve düşünce tarzı olarak bu anlayış “postmodernizm” kısa zamanda topluma yerleşir. Postmodern kuram, yansıtmacı roman estetiğinin sahip olduğu unsurların karşısındadır ve onları yeniden yorumlar. Modern düşünceye zıt olan, popülist kültüre eleştirel bakan postmodernizm, tarihe, geleneğe ve halka yönelmiştir. Türk romanında bu açıdan dikkat çeken bir sanatçı da Levent Mete’dir. Asıl mesleği psikiyatrist olan Mete, roman tarzında ele aldığı eserlerden biri de “Aşk Romanları Yazan Adam”dır. Bu çalışmada postmodern bir çizgide eserlerini ele alan Levent Mete’nin “Aşk Romanları Yazan Adam” adlı romanını, postmodern kuram tekniklerinden olan üstkurmaca ile ele alınıp değerlendirilmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Postmodernizm, Levent Mete, Üstkurmaca, Aşk Romanları Yazan Adam

Abstract
In the beginning of 20th century, an understanding of reshaped form, fiction, narrative techniques, time, style, and novel aesthetic features come to existence. This understanding, “postmodernism” as a way of life and thought, is settled in society in a short period of time, although it leads to controversy and criticism as against the traditional. The postmodern theory is in opposition to the elements of the reflective novel aesthetic and reinterprets them. Postmodernism, contrary to modern thought, populist cultural critical gaze, has turned to history, tradition and the public. Levent Mete is an artist who draws attention in this respect in Turkish novel. One of the works of Mete, who is a professional psychiatrist, is “Aşk Romanları Yazan Adam”. In this work, Levent Mete's novel “Aşk Romanları Yazan Adam”, which deals with his works in a postmodern line, will be tried to be evaluated with the help of metafiction which is one of the postmodern theory techniques

Keywords
Postmodernism, Levent Mete, Metafiction, Aşk Romanları Yazan Adam

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri