• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

DARÜLFÜNUNDAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNE ZORUNLU GÖÇ, MADUNLUK ve BİR ŞİİR
(FROM DARÜLFUNUN TO İSTANBUL UNIVERSITY: INVOLUNTARY MIGRATION, SULBALTERNITY AND A POEM )

Yazar : Dr. Öğr. Üyesi Fırat Caner    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 14
Sayfa : 14-24


Özet
Göçün farklı sebepleri olduğu gibi hakkında pek çok inceleme yapılmış farklı türleri de vardır. Bununla birlikte, insanların bir yerden bir yere gitmemelerine rağmen, üstünde bulundukları zeminin ya da içinde yer aldıkları bağlamın kendi iradelerinden bağımsız olarak birdenbire değişmesinden kaynaklanan bir tür göç vardır ki bu tür bir göç ancak kendine özgü tarihsel durumlarda ortaya çıkar. Bir devletin resmi alfabesinin değişmesi hâlinde bir millet zorunlu bir alfabe göçü yaşar. Yıkılan bir devletin vatandaşları, yeni bir devletin vatandaşı olmakla zorunlu bir devlet göçü yaşar. Bu tür durumlarda insanlar yer değiştirmeksizin göç ederler. 1933 yılında Türkiye’de gerçekleşen Darülfünun Reformu, kurumdan atılan hocalar için alışılmış anlamıyla bir zorunlu göçe, bir sürgüne sebep olmuştur. Bununla birlikte 1933’te Darülfünunda öğrenim gören öğrenciler de birdenbire ve kendi iradeleri dışında Darülfünundan İstanbul Üniversitesine geçiş yapmak zorunda kalmışlardır. Bu makalede bu tasfiyenin gerçekleştiği 1933 yılında Darülfünunda öğrenim görmekte olan bir tıp öğrencisinin kaleme aldığı bir şiir üzerinden söz konusu yer değiştirmeksizin göçün göz ardı edilen madunlar üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler
Darülfünun, Tasfiye, Durağan Göç, Madun, Şiir

Abstract
As there is variety in the causes of migration, there are various types of migration which are widely explored and discussed. Besides, there is a type of migration which emanates from an abrupt change, independent of the migrants’ will, in the (back) ground on which they are situated or the context encompassing them without replacement or mobility; such sort of migration takes place merely in peculiar historical situations. In case the official alphabet of a country is altered, the nation goes through a forced alphabet migration. Likewise, the citizens of a destroyed or overthrown state experiences a coerced state migration by becoming the citizens of a different state. In such cases, people experience migration without replacement. Darulfunun Reform Act of 1933 caused a coerced migration, that is to say, an exile for the teachers dismissed from the institution. Additionally, the students at Darulfunun had to transfer from Darulfunun to Istanbul University immediately and involuntarily. This article explores the effects of the abovementioned “migration without replacement” on the ignored subordinates through the analysis of a poem written by a medical student receiving education at Darulfunun in 1933 when the purge took place. This article, first, presents general information about Darulfunun Reform Act of 1933.

Keywords
Istanbul University, Reform, Migration without moving, Subaltern, Poetry

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri