• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

KAZAK TÜRKÇESİNDE İNSANLAR İÇİN KULLANILAN YAŞA BAĞLI TERİMLER
( AGE-RELATED TERMS USED FOR HUMAN IN KAZAKH TURKISH )

Yazar : Dilek Kaplankıran    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 14
Sayfa : 76-87


Özet
İnsanoğlu canlı ve cansız varlıkları birbirinden ayırma amacıyla çeşitli yollara başvurmakta ve bu yolları belirli bir sistem dahilinde gerçekleştirmektedir. Ad verme, adlandırma ve terimler dilin özgünlüğünü ve zenginliğini ortaya koyarken bir toplumun kültürü hakkında da insanlara önemli ipuçları vermektedir. Ad verme, adlandırma ve terim yapma konusunda önemli mesafeler kat eden ve zengin söz varlığına sahip olan Kazak Türkçesinde, belirli bir yaşı ya da belirli yaş dönemlerini temsil eden bazı kelimelerin yer aldığı dikkati çekmiş ve bu kelimelerin tespiti yapılmıştır. Farklı kaynaklardan tespiti yapılan bu terimler ele alınarak çeşitli başlıklar altında bir sınıflandırma çalışması hazırlanmış ve terimlerin kapsadığı anlamlara bu çalışmada yer verilmiştir. Yapılan sınıflandırmada: bebeklik, çocukluk, gençlik, orta yaş ve ihtiyarlık dönemleri için kullanılan terimler; akran olma durumuna göre kullanılan terimler; kişinin yaşının diğerine göre büyük ya da küçük olduğunu belirten terimler; kişinin ilk ya da son doğan evlât olduğunu belirten terimler olmak üzere çeşitli başlıklar yer almıştır. Bu başlıkların altında konuyla ilgili sıralanan söz varlığı, anlam açıklamalarıyla birlikte gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Kazak Türkçesi, yaş aralıkları, yaşa bağlı terimler, adlandırma,terimler.

Abstract
Mankind is resorting to various means to separate living and non-living beings from each other and realizes these paths within a certain system. Naming, nomenclature, and terms also provide important clues to people about the culture of a society while revealing the originality and richness of its language. In Kazakh Turkish, which has made significant distinctions in naming, nomenclature and terminology, and has rich vocabulary it was noticed that some words representing a certain age or certain age periods took place and these words were detected. A classification study under various headings was prepared by considering these terms which were determined from different sources and the meanings covered by the terms were included in this study. In the categorization various headings were included as: terms used for babyhood, childhood, youth, middle age and old age; terms used in relation to being a peer; terms that indicate that one's age is older or less than the other; terms indicate that the person was the first or last born. The vocabulary that is listed under these headings is shown with meanings.

Keywords
Kazakh Turkish, age ranges, age-related terms, nomenclature, terms.

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri