• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

“SİZ AT OLANA KADAR BEN İT OLURUM” SÖZ ÖBEĞİNİN, BAĞLAM MERKEZLİ YAKLAŞIMA GÖRE İÇERİK TAHLİLİ VE İŞLEVLERİ
("UNTIL YOU BECAME A HORSE I WOULD BE A DOG", CONTENT DECLARATION AND FUNCTIONS BY THE CONTEXT CENTER APPROACH )

Yazar : Dilek Yüsküp    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 14
Sayfa : 105-126


Özet
Halk anlatılarının sosyal bir olay olması gerçeği, bu alanda yapılan araştırmalarda anlatıların meydana geldiği bağlamın önemini ortaya koymaktadır. Sözlü kültür ürünleri anlatıcısı, dinleyicisi ve bağlamı ile bir bütünlük teşkil etmektedir. Öyle ki; sözlü kültürü meydana getiren, içinde yaşadığı sosyal, fiziksel bağlamın ta kendisidir. Sözlü kültür içinde değerlendirdiğimiz söz öbekleri, insanın duygu ve düşüncelerinin sanatsal dışavurumlarıdır. Dinleyicisi üzerinde kimi zaman anlık etki oluşturan; kimi zaman da kültürel hafızada saklı tutulmuş ve yıllar sonra açığa çıkarak dinleyicilerinde etki meydana getiren, yeni yorumlar ve işlevler üstlenen söz öbekleri yapısal olarak kısa, sanatlı anlatışa sahip; içerik olarak ise oldukça yoğun anlamlar taşımaktadır. Bu bağlamda çalışmamızda sahadan derlediğimiz “Siz at olana kadar ben it olurum” söz öbeği bir iletişim olayı olarak değerlendirilmiş; meydana geldiği halkbilimi bağlamı içinde içerik ve işlevsel tahlili amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak elde edilen malzeme Dan Ben-Amos’un geliştirdiği kişisel boyut (anlatıcı/ oynayıcı), sosyal boyut (dinleyici/ izleyici), söz boyutu (anlatılan) araştırma modeli çerçevesinde değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Söz Öbeği, İletişim, Sözlü Kültür Bağlamı, Kültürel Bellek, İşlev

Abstract
The fact that public discourse is a social phenomenon reveals the importance of the context in which the explanations in this field are revealed. Oral culture products are an integral part of the narrator, the listener and the context. Such that; is the social, physical context in which he lived, which brings oral culture to the fountain. The expression we evaluate in oral culture are artistic expressions of human emotions and thoughts. Sometimes it creates momentary effect on the listener; some of which have been hidden in the cultural memory and which, after many years, have come to the fore as an effect on the listeners and have new interpretations and functions, have structurally short, artistic narratives; and as a content, it has very intensive meanings. In our work, we are evaluated as a communication event that we compiled from the scene, " Until you became a horse I would be a dog " content and functional analysis within the folklore context to which it has come. The material obtained for this purpose has been evaluated in the context of the personal dimension (narrator / player), social dimension (listener / audience), word size (narrative) research model developed by Dan Ben-Amos.

Keywords
Expression, Communication, Oral Culture Context, Cultural Memory, Function

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri