• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

CEM SULTAN DİVANI’NDA KOZMİK ÂLEM
(THE COSMIC UNIVERSE IN DIVAN OF CEM SULTAN )

Yazar : Dr. Özgür Okmak    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 14
Sayfa : 154-166


Özet
Cem Sultan gerek tarihî açıdan gerekse edebî açıdan Türk kültürünün ve edebiyatının önemli simalarından biridir. O’nun otuz altı yıllık kısa hayatı devamlı mücadelelerle, zorluklarla, sıkıntılarla geçmiştir. Fakat Cem Sultan bu zorlu, sıkıntılı ve mücadele içinde geçen hayatında edebiyattan ve şiirden hiç kopmamıştır. Bugüne kadar Cem Sultan üzerine yapılan çalışmalarda O’nun edebî kişiliğinden çok, ağırlıklı olarak tarihî kişiliği üzerinde durulmuş, dolayısıyla bir şair olarak kaleme aldığı şiirlerinin tematik yapısına yeterince dikkat çekilmemiştir. Biz bu çalışmamızda çalışmamıza konu olan kozmik unsurları belirli kategorilere ayırıp ayrı başlıklar altında incelemeye çalıştık. Divanda yer alan unsur ve/veya unsurların yer aldıkları beyitleri tek tek tespit ettik. Bir beyitte birden fazla kozmik unsur varsa o beyitte anlam olarak hangi mefhum ya da mefhumlar ağır basıyorsa o mefhumları öne çıkardık, beyitteki ele alınış şeklini belirtmeye çalıştık. Ayrıca anlam açısından gereksiz tekrarlara düşmemek için bir mefhumun aynı anlamda kullanılmış olduğu beyitlerden sadece bir tanesini örnek olarak aldık. Çalışmamız, kozmik unsurların divan siirindeki yerine kısaca değinen " Giriş " kısmı ile divanda yer alan kozmik unsurların ana ve alt başlıklar hâlinde ele alınıp gerekli açıklamaların yapıldığı bölüm olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Cem Sultan, divan, kozmik âlem, tarih, tahlil

Abstract
Cem Sultan is one of the important faces of Turkish culture and literature both in view of history and in view of the literature. His thirty-six year of short life was continuously spent in struggles, complications and difficulties. But Cem Sultan never fell apart from the literature and poetry throughout his hard, difficult and fighting life. In researches his historical side has been approached predominantly much more than his literary side, so the thematic structure of his poems which he wrote out as a poet have not got noticed enough. In our study we tried to examine cosmic elements by separating them into main categories under differenent titles. We identified each feature or features in Divan and in which verses they were and in what kind of meaning and relations they were used.If there are more cosmic elements in a verse, we tried to highlight which concept or concepts dominated and also tried to indicate in which approaches they were used. However not to fall into unnecessary repetions, we took just one verse as an example if concept was used with the same meaning. Our study comprises of two parts; one of them is the ' Introduction' which refers to the point of cosmic features in Divan poetry, and the is the part at which necessary explanations are done about cosmic features under main and sub-headings.

Keywords
Cem Sultan, divan, Cosmic universe, history, analysis

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri