• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

DEDE KORKUT KİTABI’NDA VE HALK HİKÂYELERİNDE EVLİLİK
(MARRIAGE IN THE BOOK OF DEDE KORKUT AND FOLK STORIES )

Yazar : Prof. Dr. Nedim Bakırcı    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 15
Sayfa : 1-20


Özet
Halk kültürü, bireyin toplum içerisindeki yaşantısında, düzeni ve uyumu sağlar. Halk kültürünün oluşmasında, bireyin içinde yaşadığı toplumun tarihi, sosyal yapısı, kültürel olayları ve gelişen teknoloji etkili olur. Halk kültürü ürünleri, Türk toplum hayatının ifadesi, duygu ve düşünce birliğinin temel göstergesidir. Türk kültürü içerisinde evlilik, toplum hayatının kültür unsurlarının en yoğun yaşandığı geçiş dönemlerinden birisidir. Evlenme döneminde uygulanan adet ve inanmalarla, bireyin yeni başlayan yaşantısında mutlu olması, kötülüklerden korunması amaçlanır. Eski Türklerden günümüze kadar gelen inanmalarla, aileye yeni katılan bireyi kutsamak için, dinsel-büyüsel pratikler uygulanır. Bu çalışmada geçmişe ışık tutan en önemli eserlerimizden Dede Korkut Kitabı’nda ve halk hikâyelerinde yer alan evlenme biçimleri, kız arama, kız isteme, kalın / başlık, nişan, nikah ve düğün gibi evlenme yolundaki süreçleri oluşturan aşamalarındaki uygulamalar ve pratikler üzerinde durulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Dede Korkut Kitabı, halk hikâyeleri, evlilik çeşitleri, evlilik âdetleri

Abstract
Folk culture ensures the harmony and harmony of the individual within the society. In the formation of folk culture, the history, social structure, cultural events and developing technology of the society in which the individual lives are effective. Folk culture products, the expression of Turkish community life, is the basic indicator of the unity of emotions and thoughts. Marriage within Turkish culture is one of the transition periods where the cultural elements of social life are most intense. It is aimed that the individual is happy in his / her new life and protects from the evils with the units and beliefs applied during the marriage period. Religious-magical practices are applied in order to bless the new family member with the beliefs from the old Turks to the present day. In this study, we tried to focus on the practices and practices in the stages of marriage processes such as marriage forms, girls search, girls' request, bold / title, engagement, wedding and wedding, which are included in the book of Dede Korkut and one of our most important works that shed light on the past.

Keywords
The Book of Dede Korkut, folk stories, marriage types, marriage traditions

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri