• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

BAĞLAMA GRUBU ÜZERİNE
(ON BINDING GROUP )

Yazar : Prof. Dr. Turgut Baydar    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 15
Sayfa : 62-74


Özet
Kelime grupları en az iki unsurdan oluşan ve kaç kelimeden oluşursa oluşsun tek bir kelime gibi görev yapan yapılardır. Kelime grubunun en son unsuruna gelen çekim eki sadece geldiği kelimeyi değil, bütün grubu etkisi altına alır. Böylece kelime grupları hem cümlelerde görev yaparken hem de diğer kelime gruplarının yapılarına tamlayan ya da tamlanan unsur olarak katılırken tek bir kelime gibi görev yaparlar. Kelime grupları dilin en önemli imkânlarından biridir. Diğer türetim araçları bu kadar etkili ve sınırsız değildir. Çünkü yeni kelime türetmek, derleme ya da tarama sözlüklerinden standart dile kelime almak bir yere kadar çözüm üretir. Ancak kelime grubunun bu imkânı sınırsızdır. Mevcut çalışmalarda bağlama grubu olarak isimlendirilen yapılar da diğer kelime grupları gibi değerlendirilmektedir. Hâlbuki bağlama grubu olarak ifade edilen yapılar diğer kelime gruplarından ana - yardımcı unsur, vurgu ve çekime girme gibi bakımlardan farklılık gösterirler. Eldeki yazıda bağlama grubu olarak ifade edilen yapıların diğer kelime gruplarından farklı olduğu hem tanıklı örneklerden hem de araştırmacıların çalışmaşlarında verdikleri örnekler üzerinden tartışılacak ve varılan sonuçlar dikkatlere sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler
kelime grubu, bağlama grubu, ana unsur, yardımcı unsur, vurgu

Abstract
Word groups are composed of at least two elements and are composed of a number of words that serve as a single word. The attachment to the last element of the word group is not only the word it comes to but the whole group. In this way, word groups serve as a single word when they serve in sentences and participate in the structures of other word groups as complement or complementary elements. Word groups are one of the most important opportunities of language. Other derivation tools are not so effective and unlimited. Because the new word deriving, compiling or dictionaries from the standard language to get the word to the standard language produces up to a solution. However, this opportunity of the word group is unlimited. In the current studies, the so-called binding group is evaluated as other word groups. However, the structures referred to as linking groups differ from other word groups in terms of main - auxiliary elements, emphasis and grime. In the present article, it will be discussed that the structures expressed as the binding group are different from the other word groups, both from the witnessed samples and from the examples given by the researchers in their works, and the resulting cues will be presented to the attention.

Keywords
word group, binding group, main element, auxiliary element, emphasis

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri