• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

AT HASTALIKLARINA DAİR KÜÇÜK BİR ESER: HAZA KİTAB-I ESB
(A TREATISE ON HORSE DISEASES: HAZA KİTAB-I ESB )

Yazar : Doç. Dr. Tuncay Böler    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 15
Sayfa : 75-91


Özet
Hayvanların/atların bakımı, beslenmesi, hastalıkları ve bu hastalıkların tedavisi konusunda yazılan eserler baytarname (< Ar. bay?ar < Yun. + Far. name), esbname (< Far. esb “at” + Far. name), haylname (< Ar. ?ayl “at, at sürüsü” + Far. name), feresname (< Ar. feres “at” + Far. name) gibi adlarla anılmaktadır. Bunlardan özellikle baytarnamenin yaygın olarak kullanıldığı söylenebilir. Türkler, özellikle konargöçer olmaları ve başkaca sebeplerle ata oldukça fazla değer atfetmişlerdir. Atı hem binek hem de savaş aracı olarak kullandıkları için atın bakımı, beslenmesi yanında tedavisi de bir zorunluluk olarak karşılarına çıkmıştır. Bu sebeple Türk dilinin hemen her döneminde telif ve tercüme birçok baytarname yazılmıştır. Baytarname adı verilen bu veterinerlikle ilgili eserler, veterinerlik tarihi bakımından olduğu kadar filolojik açıdan da kayda değerdir. Türk dili bakımından çok önemli olan bu eserler üzerinde bugüne kadar birçok çalışma yapılmıştır. Makalede Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi 37 Hk 1045/3 numarada kayıtlı Kitab-ı Esb adlı eser konu edinilmiştir. Dört varaklık küçücük bir eser olan “at kitabı”nda ?abara, öksürük, ?aşırganmak, ?o?a?, aru?lamak, semürmemek, ?afagı, na?ır, ?agırlı?, e?egi ?opmak, göz yaşarması, bıcılgan gibi hastalıkların tedavileri üzerinde durulmuştur. Çalışmamız transkripsiyonlu metin, dizin ve tıpkıbasım bölümlerinden oluşmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Veteriner hekimliği, at hastalıkları, Eski Anadolu Türkçesi, Ha?a Kitab-ı Esb, Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi

Abstract
The books on animal/horse care, feeding, diseases and the treatment of these diseases are referred to as baytarname (< Ar. bey?ar < Gre. + Far. name), esbname (< Far. esb “horse” + Far. name), haylname (< Ar. ?ayl “horse, horse herd” + Far. name), feresname (< Ar. feres “horse” + Far. name). It can be said that especially baytarname is most commonly used. Turks have placed a considerable value on horses for various reasons, especially owing to the fact that they were nomads. Because they used horses for riding and for war; care, feeding and treating of horses became a necessity. For this reason many baytarnames, compiled or translated, were written in almost every period of Turkish language. Baytarnames, altough related to veterinary medicine, are philologically significant, as well as for veterinary history. They are very important in terms of Turkish language and there have been a number of studies on these books. The subject of this article is a treatise called Kitab-ı Esb, recorded at 37 Hk 1045/3 in Kastamonu Manuscript Library. In this “book of the horse”, which is a tiny book consisting of just four pages, cures are provided for various diseases such as ?abara, öksürük, ?aşırganmak, ?o?a?, aru?lamak, semürmemek, ?afagı, na?ır, ?agırlı?, e?egi ?opmak, göz yaşarması, bıcılgan. This study consists of transcribed text, index and facsimile sections.

Keywords
Veterinary Medicine, Horse Diseases, Old Anatolian Turkish, Ha?a Kitab-ı Esb, Kastamonu Manuscript L

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri