• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

KOSOVA TÜRKLERİNDE RİTÜELLER BAĞLAMINDA EVLENME GELENEĞİ İLE İLGİLİ KİMİ UYGULAMA VE ÂDETLER
(SOME PRACTICES AND TRADITIONS IN RESPECT TO WEDDING CUSTOMS IN THE CONTEXT OF RITUALS IN THE TURKS OF KOSOVO )

Yazar : Dr. Esin Hüdaverdi    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 15
Sayfa : 319-326


Özet
Bir bireyin toplum içindeki durumunu belirleyen doğum, evlenme ve ölüm gibi geçiş ritüelleri bağlamında uygulanan adetler o toplumun kültürünü belirler. Bu çalışmada, Kosova Türklerinin daha yoğun yaşadığı bölgeler dikkate alınarak toplum tarafından önemli görülen ve kuşaklar arasında aktarılarak bugüne dek gelen evlenme geleneği ile ilgili geleneksel uygulamalar ve âdetler derlenerek inclenmiştir. Bir takım hazırlık ve aşamaların bir biri ardına yapılması sonucu gerçekleşen evlilik geleneği ile ilgili bölgeden bölgeye çok değişik uygulama ve adetler tespit edilmiştir. Her zaman önemli bir olay olarak bilinen ve yaşamın ikinci geçit dönemi olan evlenme insan türünün devamını sağladığı için bireysel olduğu kadar toplumsal bir olgudur. Kosova’da zaman içinde geleneğin bazı uygulamaları korunurken bazılarının değişen zamanla birlikte farklı biçimler kazandığı görülmektedir. Ancak hiçbir zaman sönmemiştir, nesilden nesle aktarılarak günümüze kadar yaşatılmıştır. Çalışma literatür taramasının yanı sıra alan araştırmasından oluşmuştur. Alan araştırması sırasında veri toplamak için görüşme ve gözlem tekniklerinden yararlanılmıştır. Çalışmanın kültürümüzün muhafazası için önemli olmakla beraber gelecek nesillere aktarmada da fayda sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Kosova Türkleri, Ritüel, Evlenme geleneği, Uygulama, Âdet

Abstract
The customs practised in the birth, marriage and death, as rituals of transition which specifies an individual’s position within a society, likewise specifies the culture of that society. In this study, we have gathered traditional practices and customs related to the weddings which were considered as important and handed down up to the present, particularly pursuant to regions populated with the Turks of Kosovo. We have established that, the wedding which occurs as a result of many preparations and phases, includes various practices and customs depending on the region. Wedding, being known as the second transition phase and significant event, as well as, assuring the continuation of the hominid line, is an important fact for individual as well as the society. While, in Kosovo, there are preserved some of the practices, we have additionally noticed changes in some of their forms. Nonetheless, they have never faded, yet they were passed from generation to generation, up till today. Apart from the literature scanning, the study includes the field research as well. In the process of the fieldwork, we referred to the interviewing and observation technique. We believe that this study, in addition to being substantial for the preservation of our culture, it is also fundamental in its transfer to the generations to come.

Keywords
Turks of Kosovo, ritual, wedding custom, practices, tradition

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri