• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

TÜRKLERDE VE BATI’DA SANATÇI İMGESİ ÜZERİNE BAZI DİKKATLER
(SOME ATTENTIONS ON THE IMAGE OF THE ARTIST IN TURKS AND THE WEST )

Yazar : Arş. Gör. Elmas Karakaş    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 15
Sayfa : 327-336


Özet
Estetik bir yaratım süreci olarak sanatın doğası Doğu ve Batı yazınında pek çok çalışmanın konusu olmuş; sanat olayını ortaya çıkaran karmaşık süreçler tespit edilmeye çalışılmıştır. Sanat ve edebiyat kuramlarıyla koşut olarak ilerleyen bu süreç şüphesiz pek çok spekülasyona da imkân vermiştir. Sanatsal üretim sürecini üstlenen sanatçının konumu da bu spekülatif alanlardan biridir. Aynı kültür havzasından beslenen ve Antikite mirası üzerinde şekillenen, farklı ırksal özelliklere sahip olmalarına rağmen medeniyet paydasında birleşen Avrupa toplumlarının sanatçı algısı Batı medeniyeti üst başlığında incelenebilecek bir bütünlük arz etmektedir. Tarih boyunca farklı medeniyet daireleri ile temasta bulunmuş Türklerde ise durum farklı gözükmekte, medeniyet değişikliğine bağlı olarak sanatçı algısının da değiştiği görülmektedir. Bu çalışmada Türklerde ve Batı olarak genelleyeceğimiz Avrupa toplumlarında sanatçıya bakışın tarihsel seyri ortaya koyulmaya çalışılacak, sonuç bölümünde de karşılaştırma yoluna gidilecektir.

Anahtar Kelimeler
Sanat, Sanatçı, Türkler, Batı, İmge

Abstract
The nature of art as an aesthetic creation process has been the subject of many works in the Eastern and Western literature; complex processes that reveal the art event have been tried to be determined. This process, which proceeds in parallel with the theories of art and literature, has undoubtedly enabled many speculations. The position of the artist who undertakes the artistic production process is one of these speculative areas. At the same basin fed by the culture and heritage of Antiquity formed on the artist perception of civilization, despite having different racial characteristics, combined denominator in European societies poses an integrity that can be studied in Western civilization upper header. The situation seems different in the Turks who have contacted with different civilization circles throughout the history, and the perception of the artist has changed depending on the change of civilization. In this study, the historical course of looking at the artist in the European societies which we will generalize as Turks and the West will be tried to be put forward, and the conclusion section will be compared.

Keywords
Art, Artist, Turks, West, İmage

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri