• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

MODERNİST BİR ROMAN OLARAK HİÇBİRYER
(AS A MODERNİST NOVEL HİCBİRYER )

Yazar : Dr. Yaşar Şimşek    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 15
Sayfa : 180-208


Özet
Sosyolog kimliğiyle tanınan Fatma Barbarosoğlu modern Türk edebiyatında öykü ve romanlarıyla öne çıkan bir isimdir. Yazarın zengin içeriğe ve anlam dünyasına sahip edebî ürünleri farklı kuramlar ve okumalar üzerinden değerlendirilebilecek niteliktedir. Barbarosoğlu’nun roman türünde ilk kalem denemesi Hiçbiryer, çok sesli bir eser hüviyeti taşımakta ve çoğul okumalar yapılabilecek özellikler içermektedir. Eser, geleneksel/yansıtmacı romanın bazı niteliklerini taşımasına karşın modernist roman çizgisinde de değerlendirilebilir. Roman işlenen konu, çoklu bakış açısı, aktarım çeşitliliği, kişilerin konumlandırılması, anlam zenginliği ve anlatım teknikleri açısından modernist romana daha yakındır. Çalışmada Fatma Barbarosoğlu’nun Hiçbiryer romanı, modernist romanın ölçütleri bağlamında ele alınacaktır. Yazıda öncelikle modernist roman kavramı üzerinde durularak Barbarosoğlu’nun modernist romana eğilimi değerlendirilecektir. Ardından olay örgüsü, kişiler, mekân, zaman, tema, dil ve üslup, anlatım teknikleri gibi başlıklar altında eserin modernist romanla ilgisi açıklanmaya çalışılacaktır. Hiçbiryer romanında, yazarın geleneksel roman anlayışının dışına çıkarak modernist romana özgü unsurlardan ve tekniklerden yararlandığı görülmektedir. Anlatımda gerçekliğin modernist romana özgü kurgulanarak işlendiği, kişilerin savruluşunun yansıtıldığı eser, özellikle geleneksel-modern yaşam karşıtlığını irdelemesi ve bireyin psikolojik hâllerini ele alması açısından modernist romana yatkınlık göstermektedir.

Anahtar Kelimeler
Fatma Barbarosoğlu, Hiçbiryer, Türk romanı, modernizm, modernist roman.

Abstract
Known as a sociologist, Fatma Barbarosoglu is a prominent figure in modern Turkish literature with stories and novels. The literary products of the author with rich content and the semantic world can be evaluated on different theories and readings. Barbarosoglu’s first pen study in the novel type Hicbiryer carries out a multi-vocal work identity and has features that involve multiple reading. The work can be evaluated in the modernist novel line as well, although it carries some characteristics of the traditional/reflective novel. The novel is closer to the modernist novel in terms of theme, multi-viewpoint, diversity of transference, positioning of characters, richness of meaning and narrative techniques. In the study, Fatma Barbarosoğlu’s novel, Hicbiryer, will be handled in the context of the criteria of the modernist novel. In the article, Barbarosoglu’s tendency towards modernist novel will be evaluated by focusing on the concept of modernist novel. Then, the relevance of the work will be tried to be explained with the modernist novel under the headings such as plot, characters, place, time, theme, language and genre, narrative techniques. In the novel Hicbiryer, the author seems to have benefited from the traditional novel concepts and techniques that are peculiar to modernist novels. The work in which reality is studied by constructing it specifically to modernist novel in narration, dispersal of the characters is reflected, is particularly susceptible to the modernist novel in terms of examining the antagonism of traditional-modern life and dealing the psychological state of the individual.

Keywords
Fatma Barbarosoglu, Hicbiryer, Turkish novel, modernism, modernist novel.

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon :03662801947 Faks :-
Eposta :turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri