• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ÂŞIK KIRAÇ ATA’NIN TASNİF ETTİĞİ İLBEY İLE MİHRİNAZ HİKÂYESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
(A STUDY ON THE STORY OF İLBEY AND MİHRİNAZ CREATED BY THE MİNSTREL KIRAÇ ATA )

Yazar : Prof. Dr. Nedim Bakırcı    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 2
Sayfa : 49-111


Özet
Türk halk anlatmaları içerisinde halk hikâyelerinin özel bir yeri vardır. Geçmişteki ve günümüzdeki kültürel ve modern hayattan izler taşır. Geleneksel edebiyatımızın en zengin ve çok yönlü türlerinden biridir halk hikâyeleri. Bu hikâyelerinden biri de Âşık Kıraç Ata tarafından tasnif edilen İlbey ile Mihrinaz Hikâyesi’dir. Bu makalede, İlbey ile Mihrinaz Hikâyesi çeşitli yönlerden ele alınıp incelenmiştir. Kıraç Ata’nın hayatı, hikâyeciliği, hikâyenin motif sırası, kaynağı, coğrafyası, zamanı, kahramanları, epizotlarının ve şiirlerinin tahlili, formelleri, dil ve anlatımı gibi konular üzerinde durulmuştur. Ayrıca tasnif edilen hikâye bu makaleyle ilim dünyasına duyurulmuş olcaktır.

Anahtar Kelimeler
Halk hikâyesi, âşık, Kıraç Ata, İlbey ile Mihrinaz, epizot, formel, motif sırası.

Abstract
Folk stories have owned a special place in Turkish narration. It bears traces of cultural and modern life from the past and nowadays. Folk stories have been one of the richest and the most versatile types in Turkish Literature. One of those stories is The Story of İlbey and Mihrinaz, which was created by Kıraç Ata the Minstrel. The Story of İlbey and Mihrinaz has been discussed and studied from different perspectives. The life of Kıraç Ata the Minstrel, his style of narration, his motif sequence of narration, sources, geography, time, scene, protagonists, analyses of the episodes and poems, formals, language and narration have been emphasized and studied in detail. Moreover, the story which was created will be announced to the literature world through this paper.

Keywords
Folk Tales, Minstrel, Kıraç Ata, The Story of İlbey and Mihrinaz, Episode, Formal, Motif Sequence.

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri