• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

CEZA HUKUKUNA DAİR BİR MANZUME: MANZUME-İ NAZARRİYAT-I HUKUK-I CEZA
(A POEM ABOUT CRIMINAL LAW: MANZUME-I NAZARRIYAT-I HUKUK-I CEZA )

Yazar : Dr. Öğr. Üyesi Erdinç Demiray    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 16
Sayfa : 174-196


Özet
Bir eğitim-öğretim sürecine yönelik olarak telif, tercüme veya şerh yoluyla kaleme alınan eserler genellikle nesir olarak kaleme alınırken; inanç (din) ve edebiyat/dil ile ilgili temel bilgilerin öğretilmesi amacıyla yazılmış didaktik nitelikli pek çok eserin ise manzum olarak yazıldığı da görülmektedir. Bunların bir kısmı değişik tür ve seviyelerdeki eğitim süreçlerinde ders kitabı olarak da kullanılmışlardır. Osmanlı Devleti’nde ordu güçlerinden tamamen farklı olacak zaptiye (adlî kolluk/polis) güçlerinin ordudan ayrılması ve ayrı bir teşkilat olarak kurulması sürecinde, zaptiye teşkilatı bünyesinde görev alacak memurların yeni bir anlayışla eğitilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu kuruluşta görev alacak memurların bir kısmı 1307/1891 yılında padişah iradesi ile açılan kursta ilk defa eğitim sürecine alınmıştır. Bu ilk grupta yer alanlardan biri olan Komiser Mustafa, hukukla ilgili derslerde tuttuğu notlardan hareketle, zabit adaylarına Hukuk/ Ceza Hukuku derslerindeki temel kavramları öğretecek ders kitabı hüviyetinde “Manzûme-i Nazariyyât-ı Hukûk-ı Cezâ” isimli manzum eseri kaleme almıştır. Modern Hukuk ve Ceza Hukuku alanında manzum bir yardımcı ders kitabı olarak kaleme alınmış bu eserin tanıtımının literatüre katkı sağlayacağını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler
manzum hukuk metni, ceza hukuku, manzum ders kitapları, ceza hukuku teorisi, edebiyatta hukuk

Abstract
The works written by copyright, translation and commentary for an education process are usually written as prose. It is also seen that many of the didactic works written in order to teach basic knowledge about faith (religion) and literature / language are written in poem. Some of them have been used as textbooks in different types and levels of educational processes. In the process of separating the judicial police / police forces from the army and establishing them as a separate organization in the Ottoman Empire, the need to train the officers who will work in the captivity organization with a new understanding has emerged. Some of the civil servants who will take part in this organization were put into education process for the first time in 1307/1891 with the will of the sultan. One of those in the first group is Commander Mustafa. Based on the notes he has made in law-related subjects, he wrote this poem, titled Criminal Law Theory, in the form of a textbook that will teach the candidates the basic concepts of Law / Criminal Law courses. We think that the introduction of this work, which is written as an auxiliary textbook in the field of Modern Law and Criminal Law, will contribute to the literature.

Keywords
text of the criminal law, criminal law, poetic textbooks, theory of criminal law, law in literature

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri