• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

TÜRKÇE SÖZLÜK'TE TANIMLAMA VE TANIKLAMA SORUNLARI
(THE PROBLEM OF DEFINITION AND EXEMPLIFICATION IN TURKISH DICTIONARIES )

Yazar : Prof. Dr. Mustafa Argunşah    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 16
Sayfa : 1-13


Özet
Bu çalışmada, önce tek dilli Türkçe sözlüklerin maddeleri tanımlama yöntemleri üzerinde durulacak, daha sonra anlamlara verilen örnekler değerlendirilecektir. Sözlükler üzerinde yapılan değerlendirmelerde, madde başı tanımlamalarının kimi zaman yetersiz olduğu, kimi zaman da geniş ansiklopedik bilgi verdiği; özellikle terimlerin tanımlarının alan uzmanlarınca yapılmamasından kaynaklanan eksiklik ve yanlışlıkların bulunduğu vb. sorunlar tespit edilmiştir. Türkçe sözlüklerde anlam sıralamasında aynı sistemin uygulanmadığı, kimi uyumsuzluk ve karışıklıkların bulunduğu, Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük'te deyim ve atasözlerine yer verilirken bazı sözlüklerin bunları almadığı görülmüştür. Makalemizde bu tespitlerimiz örneklerle açıklanacaktır. Çalışmanın ikinci bölümünde maddelerin tanıklanması konusu ele alınacaktır. Sözlüklerde verilen anlamların daha iyi anlaşılması için mutlaka örnek cümle / cümlelerle tanıklanması gerekmektedir. Bu konuda da sözlükler arasında uyum olmadığı görülmektedir. TDK Türkçe Sözlük'te tanıklama çoklukla edebî eserlerden taranmış örneklerle yapılmış, nadiren masa başı örnekler de kullanılmıştır. Bu sınırlama birçok maddenin örneklendirilememesine yol açmıştır. Çünkü bir dilin söz varlığının tamamının edebî eserlerde kullanılmış olması mümkün değildir. Gazete, dergi, ders kitabı, bilimsel eser, konuşma dili hatta sosyal medyadan seçilecek örnek cümlelerle bu eksikliğin giderilmesi mümkündür. İkinci bir husus da örnek cümle seçiminde sözlükler arasındaki farklardır. TDK Türkçe Sözlük, her anlama yalnız bir örnek verirken mesela MEB Örnekleriyle Türkçe Sözlük'te bazen 6 örnek cümlenin yer aldığı görülmektedir. Sözlüklerdeki tanıklama sorunu, yüzlerce yazarın eserlerinin taranması, yazılı basının verileri ve sanal dünyadan oluşturulacak büyük bir derlemden faydalanarak çözülebilecektir.

Anahtar Kelimeler
tanımlama, tanıklama, terim meselesi, Türkçe Sözlük

Abstract
This research work aims first to investigate the definition methods of words in monolingual Turkish dictionaries and then to evaluate examples given to meanings. In evaluation works on dictionaries, it has numerously been detected that headword definitions sometimes lack sufficiency, while sometimes extensive encyclopedic information is given. Especially, lack of sufficiency and existence of mistakes originating from formation of definitions of terms by non-professionals and other similar problems have been detected. Besides, it has been concluded that in Turkish dictionaries not a common system is applied in arrangement of meanings, some incoordination and disarray exist in them and that the Turkish Dictionary of the Turkish Language Institution includes idioms, phrases and proverbs, while others do not. This evaluation will be presented in the article together with examples. The second part of the research work evaluates exemplification of words. In order to understand the meanings given in dictionaries better, necessarily, words should be exemplified with the aid of example sentence(s). However, dictionaries do not have coordination in this sphere, too. Exemplification in the Turkish Dictionary of the Turkish Language Institution (Türk Dil Kurumu) has mostly been implemented through examples sectioned from various literary works, while desk-based examples from can be seen in the mentioned dictionary rarely. This limitation results with that many words cannot be exemplified, since the whole vocabulary of any language has yet not been able to reflect in literary works. Example sentences chosen from newspapers, magazines, textbooks, scientific works, daily language and even social media would solve this problem. Another matter is differences between dictionaries in selection of example sentences. The TLI Turkish Dictionary presents single example for each meaning, while the Turkish Dictionary with Examples by the Ministry of Education, for instance, sometimes presents even six examples for a meaning. The problem of exemplification in dictionaries can be solved through collected work consisting of scanning of works by hundreds of writers, materials from written media and virtual world.

Keywords
Definition, Exemplification, Matter of term, Turkish dictionary

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri