• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

CENGİZ DAĞCI’NIN VE CENGİZ AYTMATOV’UN ROMANLARINDA KOLHOZLAR VE KOLHOZ SİSTEMİNİN RUSLAŞTIRMADAKİ ROLÜ
(KHOLHOZES IN SOME NOVELS OF CENGİZ DAĞCI AND CENGİZ AYTMATOV AND THE ROLE OF THE KHOLHOZ SYSTEM IN THE RUSSIFICATION )

Yazar : Doç. Dr. Ferhat Karabulut    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 16
Sayfa : 56-77


Özet
Bu çalışmada Sovyetler Birliğinin özellikle kırsalda uyguladığı Kolhoz Sistemi ve bu sistemin Türk hakları üzerindeki etkileri üzerinde durulacaktır. Bilindiği gibi Stalin baskı ve sömürü politikalarını uzun bir zaman dilimine ve geniş bir coğrafyaya yaymak ve ekonomik olarak ayakta durabilmek için insan doğasına aykırı politikalar izlemiştir. Bize göre, Stalin’in, Ruslaştırma ve asimilasyon yolunda uyguladığı politikaların başında yeni toprak ve ekonomi sistemi, yani Kolhoz gelmektedir. Kolhoz, milli direnci ve milli bilinci sekteye uğratmada ve Türk soylu halkların mankurtlaşmasında en ölümcül ve en uzun soluklu darbe olmuştur. Kolhoz, Rusça (kollektivnoye hozoystvo’dan kıslatma) bir kavram olup kolektif çiftlik demektir. 1920’li yıllarda ilk örneklerini gördüğümüz kolhoz sistemi, Stalin’n en önemli ve en kapsamlı politikası olarak 1930’ların başında yaygınlaşmaya başlamıştır. Kolektif çiftlikler, 1930’ların sonlarına doğru başta Türk dünyası olmak üzere tüm Sovyet coğrafyasına yayılmıştır. Kolektif Çiftlikler, Sovyet Hükümetinin halkın topraklarına el koyarak devletleştirdiği büyük tarım alanlarıdır. Yeni ekonomik sistemle birlikte özel mülkiyet büyük oranda sona ermiş, milli kimlikler daha hızlı asimilasyona uğramış ve Ruslaştırmanın önündeki engeller nerdeyse tamamen ortadan kaldırılmıştır. Kolhoz sistemi, Rusların yüzyıllardır Türkler üzerinde uyguladığı politikalar içinde bizce en son ve en ölümcül darbenin adıdır. Kolhozlar sayesinde, Sovyet hükümeti ve komünist parti, istediği her şeye çok kolay ve büyük oranda ulaşma imkanı bulmuştur. Bu çalışmada kolhoz sisteminin kuruluş amacı, etkileri ve sonuçları ana hatlarıyla ortaya konacaktır. Bu sitemin, uygulamada ne tür bir etkiye ve sonuca sahip olduğu Cengiz Dağcı’nın ve Cengiz Aytmatov’un romanları özelinde değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler
kolhoz, Ruslaştırma, Türk dünyası, Aytmatov, Dağcı

Abstract
Kolkhoz is a concept used for collective farm in Russian (kollektivnoye hozoystvo). The Kolkhoz system, which we saw in the 1920s, spread to the entire Soviet geography towards the end of the 1930s. Collective Farms are large agricultural areas that the Soviet Government nationalized by seizing the land of the people. With the new economic system, private ownership has largely ended, national identities have been more rapidly assimilated, and barriers to Russification have been virtually eliminated. The Kolkhoz system is the name of the last and most destructive impact in the Russian politics for centuries. Thanks to the kolkhoz, the Russians have found the opportunity to reach everything they want very easily and to a great extent. In this study, the purpose, effects and results of the kolkhoz system will be outlined. The effect of this system on the application will be evaluated in some novels of Aytmatov and Dağcı.

Keywords
Kholhoz, Russification, Turkic World, Aytmatov, Dağcı

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri