• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

TÜRKLERDE AD VERME İLE İLGİLİ BAZI TESPİTLER
(SOME FINDINGS ABOUT TURKISH NAMING TRADITIONS )

Yazar : Dr. Öğr. Üyesi Mevlüt Metin Türktaş    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 17
Sayfa : 34-44


Özet
İnsanlar, beraber yaşamaya başladıkları ilk dönemlerden beri iletişimi daha kolay bir şekilde sağlayabilmek, kişilere kimlik kazandırabilmek için birbirlerine adlar vermeye başlamışlardır. Verilen bu adlar, kişinin fiziki özelliklerinden, ailesinin özelliklerinden, çocuğun doğduğu zamandan, inançlardan, kendilerinin ileride çocuktan beklentileri vb. birçok kaynaktan beslenmiştir. İnsanlar, çevrelerinde gördükleri canlı ve diğer nesnelere de değişik özelliklerinden kaynaklanan adlar vermişlerdir. İnsanlık tarihinde ilk ad verme şekillerinin birbirlerine benzer olduğu düşünülmekle beraber sonraki dönemlerde toplumların kültürleri farklılaşmaya başlayınca ad verme gelenekleri de toplumdan topluma farklılık gösterir hale gelmiştir. Bu çalışmada başka kültürlerle mukayese yapılmadan sadece Türk kültürünün tarihi seyri içinde yeni doğan bebeklere ve çocuklara nasıl ve kimler tarafından adlar verildiği, bu adların veriliş amaçları bağlamında folklorik değerlendirmeler üzerinde durulmuştur. Çalışmada yazılı kaynaklar ve saha araştırmalarından yararlanılmıştır. Tarihi kaynaklar ve günümüzde gördüğümüz ad verme şekillerinden hareketle Türklerde çocuklara ad verme kültürü tespit edilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Türk, çocuk, ad verme

Abstract
People have started to give names to each other in order to communicate more easily and provide the identity to people more easily since the first time they started to live together. These names result from many sources such as the physical characteristics of the person, the characteristics of the family, the child's birth time, beliefs, their expectations from the child in the future. People have given names to the livings and other objects they have seen in their environment. Although the first name-making styles are thought to be similar to each other in human history, people’s name-making traditions also changed from society to society in the following periods when cultures of these societies began to differentiate. In this study, folkloric evaluations about how and by whom new babies and children are given names in the historical course of only Turkish culture without comparison with other cultures are examined in the context of the purposes of these names. Written sources and field research were used in the study. Based on the historical sources and the name-making styles we see today, the culture of naming children in the Turks has been tried to be determined.

Keywords
Turks, child, naming

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri