• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

AYTÜL AKAL’IN MASALLARINDA GÜNÜMÜZ ÇOCUKLARININ YAŞADIĞI TEMEL SORUNLARA YÖNELİK İLETİLER
(AYTÜL AKAL’S TALES’ MESSAGE ON ESSENTİAL PROBLEMS OF A TODAYS CHİLDREN )

Yazar : Semra Senek  , Hıfzı Toz  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 16
Sayfa : 217-233


Özet
Bu çalışmada Aytül Akal tarafından kaleme alınan ve “Masal Masal” adlı kitapta yer alan elli sekiz masal günümüz çocuklarının yaşadığı temel sorunları ele alma bakımından incelenmiştir. Dört bölümden oluşturulan bu çalışmanın birinci bölümünde kavramlarla ilgili tanım ve açıklamaların yer aldığı giriş bölümü, ikinci bölümünde araştırma verilerinin nasıl toplanıp analiz edildiğini ortaya koyan yöntem bölümü, üçüncü bölümünde elde edilen verilerin sunulduğu bulgular bölümü, dördüncü bölümün ise elde edilen veriler sonucunda ulaşılan genel değerlendirmenin bulunduğu sonuç bölümü yer almaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden yararlanılmış, literatür taraması ve içerik analizi yapılmıştır. Elli sekiz masaldaki güncel ve güncelliğini koruyan masallar tespit edilirken çalışmayı kolaylaştırmak için elli sekiz masal, isimlerinin baş harfleriyle (Örn: Fasulye Motorlu Uçan Daire= FMUD) tek tek kodlanmıştır. Ayrıca çalışmada 15/08/2015 tarihinde Aytül Akal ile elektronik ortamda gerçekleştirilen görüşmeden konuyla ilgili bir bölüm de kullanılmıştır. Araştırma sonucunda Aytül Akal tarafından kaleme alınan elli sekiz masalda üç güncel ve güncelliğini koruyan sorun tespit edilmiştir. Bu sorunlar şunlardır: Teknolojinin bilinçsiz kullanımı, kitap okuma alışkanlığının olmaması, sağlıksız beslenme. Çalışmadan elde edilen veriler göz önünde bulundurulduğunda, masallarda işlenen bu sorunların farkındalık oluşturma ve istenilen davranış değişikliğini sağlamada çocuklara ve çocuk eğitiminde rolü olan herkese kaynaklık edebileceği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Aytül Akal, masal, çocuk, problem, teknoloji, kitap, sağlık

Abstract
In this study, fifty-eight tales, written by Aytül Akal and included in the book named “Tale Tale” were examined in terms of addressing the essential problems of today’s children. The first part of this study consists of four parts; the first part contains the definitions and explanations about the concepts; the second part contains the method section which shows how the research data are collected and analyzed; the findings part where the data obtained in the third part are presented; and the fourth part, result section. Qualitative research methods were used in the research, literature review and content analysis were performed. Fifty-eight fairy tales are coded individually by the initials of their names (eg: Bean Motor Flying Saucer = FMUD) to facilitate work while keeping up-to-date and up-to-date tales in fifty-eight tales. In addition, a part related to the subject was used in the study on the electronic meeting with Aytül Akal on 15/08/2015. As a result of the research, three current problems were identified in the fifty-eight tales written by Aytül Akal. These problems are: Unconscious use of technology, lack of habit of reading books, unhealthy nutrition. Considering the data obtained from the study, it has been determined that these problems in tales can provide resource for children and children who play a role in raising awareness and providing desired behavior change.

Keywords
Aytül Akal, fairy tales, child, problem, technology, books, health

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri