• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ÜÇÜNCÜ ŞAHIS İYELİK EKİ SORUNU
(THE PROBLEM OF THİRD PERSON POSSESSİVE SUFFİX )

Yazar : Dr. Öğr. Üyesi Serdal Kara    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 16
Sayfa : 117-125


Özet
Çalışmamız Türkiye Türkçesinde 3. şahıs iyelik eki sorunu üzerinedir. 3. şahıs iyelik eki sorunu ile ilgili doğru tespitte bulunabilmek için Türkiye Türkçesinde 3. şahıs ekinin cümle yapısındaki kullanımı ile ad tamlamalarındaki 3. şahıs iyelik ekinin kullanımı arasındaki ortak özelliklerin ortaya konulması gerekmektedir. Bu bakış açısı konunun dilin kendi iç yapısı içinde değerlendirilmesini ve konuya daha bütüncül yaklaşmayı sağlayacaktır. Çalışmamızda 3. şahıs iyelik eki ile ilgili başlıca yaklaşımlar ve bu bakış açılarına bağlı olarak ortaya çıkan farklı değerlendirmeler bir bütünlük içinde verilmeye çalışılmış ve daha sonra gerek iyelik gerekse de çokluk eki düşmesi ile ilgili yaklaşımlar da ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmamızın “Değerlendirme ve Sonuç” bölümünde ise iki tamlayanın kullanıldığı bir tamlananda gerek tekil gerekse de çoğul yapılarda iyelik ve çokluk eki düşmesi ile ilgili değerlendirmeler yapılmakta ve Türkçe cümle yapısı ile ad tamlaması arasındaki paralel iç yapıdan hareketle 3. şahıs iyelik eki sorunu Türkçenin kendi bütüncül yapısı içinde açıklanmaya çalışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Üçüncü şahıs, iyelik eki, uyum eki, çokluk eki, sayı eki

Abstract
Our study is the problem of 3rd person possessive suffix in Turkey Turkish. The common features between use of the 3rd person suffix in Turkey Turkish sentences and the 3rd person possessive suffix in possessive construction must be demonstrated to be able to make an accurate determination regarding the 3rd person possessive suffix problem. This perspective will enable the subject to be evaluated within the internal structure of the language and to provide a more holistic approach to the subject. In our study, the main approaches related to 3rd person possessive suffix and the different evaluations related to these perspectives have been tried to be given in a totality. And then, it is tried to reveal the approaches related to the drop in the possession and plural suffix. In the "Evaluation and Conclusion" section of our study, evaluations are made about the possessive and plural drop in both the singular and the plural structures in a deteminated, where the two determinant are used. Based on the parallel internal structure between the Turkish sentence structure and the possessive construction, the problem of 3rd person possessive suffix is tried to be explained within the holistic structure of Turkish own structure.

Keywords
Third person, possesive suffix, agreement suffix, plural ending, number suffix

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri