• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

DEDE KORKUT HİKÂYELERİNDE TOPLUMSAL ÖĞRETİLER
(SOCIAL TEACHINGS IN DEDE KORKUT STORIES )

Yazar : Elife Ateş    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 16
Sayfa : 350-360


Özet
Yaşanmış olaylar insanın ve toplumun zihninde kendilerini tekrar ederler. Böylece kurumsallaşıp adet, gelenek, görenek ve kanun olurlar. Bu kurum, kanun ve adetler toplumun ve bireyin bilincinde sözle hayat bulurlar. Bu kültürün bilgisini üretmek için birey ve toplum zihni eşzamanlı çalışır. Bugün insanlara yaşanmış olaylar üzerine yorumlar sunanlar ve toplumu yönlendirenler; yazarlar, tarihçiler, filozoflar, sosyologlar ve din adamlarıdır. Halbuki geçmişte şimdi farklılaşmış bu görevleri üstlenen tek bir kişi vardı, bilici ozan. Bu Batı’da Homeros, Hesiod’tu. Doğu’da Dedem Korkut... Dede Korkut Hikâyeleri’nde bir toplum yapısının bütün mekanizmalarıyla birlikte ele alındığını her mekanizmaya ait normlar bütününün hem genç nesle hem yaşlı nesle aktarıldığını görürüz. Dedem Korkut, ideal normları taşıyan arketiplerin üreticisi ve öğreticisidir. Bu hikâyeler toplumun yetişkin bireylerine toplumlarının değer yargılarını, kutsallarını hatırlatıp onları bu topluma ait oldukları için onurlandırırken; genç bireylerine de bu yargıları, kutsalları gösterip onları bu toplum için çabalayan bireyler olmak için yüreklendirmektedir. Bu normlar; evlat sahibi olmak, iyi bir aile olmak, toplumun yararı için çalışmak, devlet şuuru, boy şuuru, alplık şuuru gibi toplumun bekası için elzem olan normlardır.

Anahtar Kelimeler
Türk Edebiyatı, Dede Korkut, toplumsal öğretiler, mit, arketip

Abstract
Experienced events repeat themselves in the memory of human mind and in the memory of society. In this way, they institutionalise and turn into institutions, rituals and laws. These institutions, rituals and laws survive in the minds of society and individual through “logos”. Social and an individual memory work simultaneously to create logos. In modern time it is authors, historians, philosophers, sociologists and ecclesiastics who interpret the experienced events and guide society. However, in the past, there was only one person who undertook the duty which has many subbranches today. It was the all-knowing bard. In the West, it was Homer and Hesiod. In the East it was Dede Korkut. In “Dede Korkut Stories” we realize that a society’s structure is handled with all its mechanisms and all the norms related to each mechanism is delivered to both old generation and new generation. Dede Korkut is the generator and instructor of arche-types who carry ideal norms. While these stories honour the old generation because of their belonging to this society by reminding them of the value judgements and the sacred of their society, they encourage the new generation to become whole-hearted individuals working for their society by showing them the value judgements and the sacred of the society. These norms are essential for the survival of society, such as having a child, having a good family, working for the goodness of the society, the state awareness, “tribe(boy)” awareness and being an “alp”, a hero of ancient Turkish.

Keywords
Turkish Literature, Dede Korkut, social teachings, myth, archetypes

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri