• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

“ZAMAN YELİ” ROMANININ KARNAVALEKS ÖZELLİKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF ES ZAMAN YELI AN ROMA BY KARNAVALEKS CHARACTERISTICS )

Yazar : Dr. Öğr. Üyesi Salih Gülerer  , Ahmet Asar, Mustafa Tenekeci  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 17
Sayfa : 105-126


Özet
Türk edebiyatının son dönemlerde dikkat çekici yazarlarından biri de Gürsel Korat’tır. Korat, tarihi ve edebi bilginin sınırlı olduğu 12. yüzyıl Anadolu’sunun özellikle Kapodokya bölgesindeki tarihi, sosyal ve dini olayları romanlarına taşır. Bu dönemi Zaman Yeli (1995), Güvercine Ağıt (1999) Kalenderiye (2008) Rüya Körü (2010) adlı romanlarıyla ele almıştır. Serinin ilk romanı Zaman Yeli’dir. Bu çalışmanın amacı Gürsel KORAT’ın Zaman Yeli (ZY) isimli romanının incelenmesi ve Mikhail Bakhtin’in karnaval yaklaşımına ait karnavaleks özelliklerini taşıyıp taşımadığının tartışılmasıdır. Bu amaçla roman öncelikle biçimsel özellikler ve muhteva açısından incelenmiştir. Literatür taraması ile ulaşılan Mikhail Bakhtin’in karnaval yaklaşımına ilişkin bulgular araştırmacılarca liste haline getirilmiş Zaman Yeli’nin bu unsurlar açısından içerik analizi yapılmıştır. Zaman Yeli’nin karnaval yaklaşımına uygun unsurların tamamını taşıdığı ortaya çıkarılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Gürsel Korat, Zaman Yeli, Karnaval, Mikhail Bakhtin, Kapodokya

Abstract
Gürsel Korat is one of the remarkable writer of the Turkish literature. Korat uses the social and culturel events of the 12th century Anatolia’s, especially Kapadokya area, which those informations are very limited. He approached that era in his novals which are called Zaman Yeli (1995), Güvercine Ağıt (1999), Kalenderiye (2008) and Rüya Körü (2010). Series’ first noval is Zaman Yeli. The objective of this work is to examine of Korat’s noval called Zamanın Yeli and to argue if this noval has Mikhali Bakhtin’s carnival approach’s karnavaleks features. With this objective, the noval is firstly examined to morphological properties and content. Findings about Mikhail Bakhtin’s carnival approach which is reached from the literature review have been listed by the researchers and content analysis was made for Zamanın Yeli. Zamanın Yeli bears to all proper factors of the carnival approach.

Keywords
Gürsel Korat, Zaman Yeli, Carnival, Mikhail Bakhtin, Kapodokya

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri