• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

MECMÛA-İ EŞÂR ADIYLA İSTANBUL ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ ŞEVKET RADO YAZMALARI’NDA KAYITLI 71 NUMARALI ŞİİR MECMUASI
(THE POETRY JOURNAL WHICH IS REGISTERED IN THE ISTANBUL RESEARCH INSTITUTE SEVKET RADO MANUSCRIPTS NUMBERED 71 CALLED MECMUA-İ EŞAR )

Yazar : Dr. Oğuz YILDIRIM    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 16
Sayfa : 300-316


Özet
Klasik Türk edebiyatı içerisinde tezkire, divan gibi kaynakların yanında günümüzde mecmualar da önemli birer kaynak niteliğini taşımaktadır. Mecmualar “derleme” eserler sınıfına girmekle birlikte bu kaynaklar “şiir mecmuları” ile sınırlıdır. Derleyenin tercihine göre oluşturulan bu eserler; öncelikle derleyen kişinin, sonrasında yazıldığı devrin şiir zevkini ve sosyal durumunu göstermesi bakımından oldukça önemlidir. Çalışmamıza konu olan mecmua, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Şevket Rado Yazmaları 71 numarada kayıtlı Mecmû‘a-i Eş‘âr adlı şiir mecmuasıdır. Çalışmada ilk olarak mecmuanın genel tanıtımı yapılacak, sonrasında 38a-74b varaklarının muhtevası incelenecektir. Derlemesi yapılan bu eser, 74 varaktan oluşmaktadır. Mecmua içerisinde Âlî (Gelibolulu), ‘Ulvî, Âskerî, Bâkî, Derûnî, Emrî, Figânî, Hafız Fütûhî, Hatayî, Hayâlî, Hayretî, İbni Kemâl, Lâmi‘î (Çelebi), Medhî, Müdâmî, Nazmî (Edirneli), Niyâzî-i Mısrî, Rahmî (Bursalı), Revânî, Sırrî, Sultan Ahmed, Şem‘î (Prizrenli), Usûlî, Vecdî, Yahyâ Beg (Taşlıcalı), Zâtî, Zeynî gibi şairler yer almaktadır. İncelediğimiz kısım içerisinde toplam 64 şiir bulunmaktadır. Çalışmada şairler ve kullandıkları nazım şekilleri ile bahir ve kalıpları, tablolar halinde verilmiştir. Çalışmanın amacı mecmuayı tanıtmak ve muhtevası hakkında bilgi vermektir. Ayrıca bu eser; Mecmuaların Sistematik Tasnifi Projesi (MESTAP)’ne uygun olarak hazırladığımız tablo ile sunulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
İA Enstitüsü, Mecmua, Şiir Mecmuası, Divan şiiri, MESTAP.

Abstract
In classical Turkish literature, besides the sources such as the thesis and the divan, in the present time journals is an important source. Although journals are included in the compilation class, these sources are limited to poetry journals. These works, which are formed according to the compiler's preference, are very important in terms of showing the pleasure and social status of the period in which it was written first. It is the guest of the magazine Mecmû‘a-i Eş‘âr, registered in Şevket Rado Yazmaları 71. In the first part of the study, general introduction of the journal will be done and then the content of the 38a-74b foils will be examined. This collection is composed of 74 foils. Âlî (Gelibolulu) in the journal, 'Ulvî, Âskerî, Bâkî, Derûni, Emrî, Figânî, Hafız Fütuhi, Hatayî, Hayâlî, Hayretî, İbni Kemâl, Lâmi'î (Çelebi), Medhî, Müdâmî, Nazmî (Edirneli), Niyâzî-i Mısrî, Rahmî (Bursalı), Revanî, Sırrî, Sultan Ahmed, Şem'î (Prizrenli), Usûlî, Vecdî, Yahyâ Beg (Taşlıcalı), Zâtî, Zeynî, and poets are included. There are 64 poems in the section we examined. In the study, poets and the forms they use are given in the form of bahir and their patterns. The aim of the study is to introduce the magazine and give information about its content. Also in this work, it has been tried to be presented with the table we prepared in accordance with the Systematic Classification Project (MESTAP).

Keywords
IA Institute, Journal, Poetry Journal, Divan Poetry, MESTAP

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri