• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

MAVİ KUŞ ADLI ESERDE MUSTAFA KUTLU’NUN HİKÂYECİLİĞİNE DAİR UNSURLAR
(THE ELEMENTS ABOUT MUSTAFA KUTLU’S STORY WRITING IN HIS MAVİ KUŞ WORK )

Yazar : Cansu Sarı Burnazoğlu    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 16
Sayfa : 317-330


Özet
Hikâyecilik, Türk edebiyatında önceleri sözlü ardından yazılı olarak gelişimini sürdüren bir türdür. Tanzimat edebiyatıyla yeni bir form kazanan hikâye, o tarihten sonra da değişerek gelişmeye devam etmiştir. Hikâyenin müstakil bir tür olarak kabul edilmesiyle birlikte bu alanda özgün yazarlar yetişmiştir. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı hikâye yazarları; bu türde yenilikler yapmayı sürdürmüş ve kendi hikâye tarzlarını meydana getirmişlerdir. Mustafa Kutlu, Türk hikâyeciliğine yeni bir soluk getiren isimlerdendir. Hikâyeciliğe klasik tarzla başlayıp zaman içinde kullandığı hikâye formu, dil ve anlatım özellikleri gibi pek çok yönden “kendine özgü” olarak nitelendirilebilecek bir tarz oluşturmuş, uzun hikâye türü ile özdeşleşmiştir. Bu çalışmada Mustafa Kutlu’nun hikâyeciliğine dair unsurlar, Mavi Kuş adlı eseri üzerinden tespit ve takdim edilmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Mustafa Kutlu, Mavi Kuş, Türk hikâyeciliği, uzun hikâye, çerçeve hikâye

Abstract
Story writing is a kind of Turkish literature that keeps on developing in written and then verbally. Story writing, which had had a new form with Tanzimat literature, continued to develop by evolving from that date on. With the story being considered as an independent genre, unique authors emerged in this field. The story writers of the Turkish literature in the republican period continued to make innovations in this genre and created their own story styles. Mustafa Kutlu is one of those who brought a new breath to Turkish story writing. He has started to story writing with classical style and created a new genre which can be defined as “unique” in many ways such as story form and grammatical features. He is identified with long story type. In this study, the prominent elements about the story writing of Mustafa Kutlu will be tried to detected and presented through his work Mavi Kuş.

Keywords
Mustafa Kutlu, Mavi Kuş, Turkish story writing, Long story, Frame story

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri