• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

TAHSİN YÜCEL’İN BIYIK SÖYLENCESİ ADLI ROMANININ ALIMLAMA ESTETİĞİ VE FEMİNİST ELEŞTİRİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
(REVIEW OF TAHSIN YUCEL’S “BIYIK SOYLENCESİ (MUSTACHE MYTH)” NOVEL IN CONTEXT OF RECEPTION AESTHETICS AND FEMINIST CRITICISM )

Yazar : Dr. Güzel Zeynep TUNÇOK    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 17
Sayfa : 235-248


Özet
1960’ların sonunda, modernizmin etkisindeki dünyada, sanatın her alanında farklılaşmalar gözlenmiştir. Edebiyat alanındaki mevcut yöntemler bazı farklılaşmaların anlamlandırılmasında yetersiz kalmıştır. Bu bağlamda da edebiyat eserinin anlamı ve yorumu ile ilgili olarak yazarın işlevindense okurun işlevini öne çıkaran birtakım kuramlar geliştirilmiştir. Okuru merkeze alan, anlam ve yorum bağlamında eserin değerini belirleyen kuramların geneline Alımlama Estetiği adı verilmiştir. Aynı yıllarda özellikle Amerika, Fransa ve İngiltere’de baş gösteren toplumsal ve siyasal alandaki cinsiyet ayrımına dayalı feminizm hareketinin edebiyat alanına yansımasıyla da Feminist Eleştiri kuramı ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada hemen hemen aynı yıllarda, farklı şartlarda ortaya çıkan Alımlama Estetiği ve Feminist Eleştiri kuramları hakkında bilgi verildikten sonra Tahsin Yücel’in Bıyık Söylencesi adlı romanı Alımlama Estetiği ve Feminist Eleştiri kuramının iki ana yaklaşımından biri olan “okur olarak kadına yönelik” bir yaklaşım bağlamında incelenecektir. Çalışmada, bir eserin farklı kuram ve okuma biçimleriyle değerlendirilebileceği ve bunun sonucunda da esere yeni anlamlar ve değerlerin yüklenebileceği ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler
Alımlama Estetiği, Feminist Eleştiri Kuramı, Bıyık Söylencesi, Tahsin Yücel, Roman

Abstract
In the end of 1960’s, in the world under the influence of modernism, changes are observed in every field of art. The available methods in literature field were insufficient to interpret some of the changes. Due to this fact, some theories which emphasize the reader’s function instead of writer’s function in relation to the meaning and interpreation of the literary works. The general theories which take the reader as center and define the value of the work in meaning and interpretation are called Reception Aesthetics. With the reflection of feminist movement based on the gender discrimination in social and political fields, which emerged during same years especially in America, France and England to the literature field; Feminist Criticism theory emerged. In this study, after giving information on Reception Aesthetics and Feminist Criticism Theory both of which emerged during almost the same years and under different conditions; Tahsin Yucel’s “Biyik Soylencesi (Mustahce Myth)” novel will be reviewed within the context of “women as a reader” which are the two main approachs of Reception Aesthetics and Feminist Criticism Theory. It is revealed in the study that, a literary work can be evaluated by the aspect of different theories and reading types and as a result of this new meanings and values can be attributed to the literary work.

Keywords
Reception Aesthetics, Feminist Criticism Theory, Biyik Soylencesi, Tahsin Yucel, Novel

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri