• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

SADRİ MAKSUDİ ARSAL’IN TÜRK DİLİNE KATKILARI
(SADRİ MAKSUDI ARSAL’S CONTRIBUTION TO TURKISH LANGUAGE )

Yazar : Arş. Gör. Betül Aydoğan    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 17
Sayfa : 217-234


Özet
1925’te Gazi Mustafa Kemal’in daveti üzerine Paris’ten Türkiye’ye gelen Maksudi; siyaset, hukuk, tarih ve dil alanlarında donanımlı bir bilim adamıydı. Maksudi, Türkiye’ye geldiğinde Türkiye, uluslaşma sürecinde olan yeni kurulmuş bir devletti. Bu yeni kurulan devlette halka millî kimliğin kazandırılması gerektiğini biliyordu ve nasıl kazandırılması gerektiğini de... Doğduğu topraklar ve gittiği ülkeler ona bu bilgi ve tecrübeyi edindirmişti. Abisi Hadi Maksudi, Kazan Türklerinin önde gelen ceditçilerindendi. 16 yaşındayken İsmail Gaspıralı ile tanışıp ondan dersler, tavsiyeler almıştı. Ortaöğretimde en yakın arkadaşı Ayaz İshaki’ydi. Paris’teki üniversite yıllarında Yusuf Akçura ile samimi olmuştu. Tüm bunlar ondaki “Türk Birliği” bilincini kuvvetlendirmişti. Ayrıca Rusya’daki duma üyeliği boyunca Radloff’tan Türkoloji dersleri almış; Türk lehçeleri, Türk grameri konusunda kendisini yetiştirmişti. Türkiye’ye geldiğinde de edindiği bu bilgi birikimi ve tecrüberiyle Türk Dil İnkılabına ışık tutmuştur. Bu çalışmada Sadri Maksudi’nin ulusa bağlılığı kuvvetlendirici en önemli etkenlerden biri olan dil ile ilgili görüşleri anlatılacaktır. Etkilendiği fikrî akımlardan bahsedildikten sonra ilk ve tek edebî eseri olan Maişet, ardından da Kazan Tatar Türkçesini resmî dil statüsüne yükseltmek için neler yaptığı üzerinde durulacaktır. Devamında uluslaşma sürecindeki Türkiye Cumhuriyeti’nde dil konusunda hangi çalışmaların yapılması gerektiği, Türk dilinin şuurla işlenerek ulus ve dil arasındaki bağın nasıl kuvvetlendirilebileceği konusundaki önerileri ve görüşleri kitaplar, makaleler, gazete yazıları ve meclis tutanakları ışığında anlatılacaktır.

Anahtar Kelimeler
dil inkılabı, Kazan Türkçesi, uluslaşma, dilbilimi, ortak Türkçe.

Abstract
Sadri Maksudi who came to Turkey from Paris upon the invitation of Gazi Mustafa Kemal in 1925; was a scientist well-informed in politics, law, history, and language field. When Sadri Maksudi came to Turkey, which was in the process of nationalization, was a new state. In this newly created Turkey State, he knew that national identity had to be giving to the public. It was the land in which he was born and they were the countries to which he went that gave him knowledge and experience. His brother Hadi Maksudi, was one of the leading Jedidist of the Kazan Turks. When he was 16, he met İsmail Gaspıralı. Maksudi learned lessons and took advices from him. Ayaz İshaki was his best friend in secondary school. He had been sincere with Yusuf Akçura during his university years in Paris. All these increased his awareness of "Turkish Union". In addition, he took courses on Turcology from Radloff during his membership to the Duma in Russia. He boosted his knowledge about Turkish dialect and Turkish grammar. In this study, we will explain his opinions about Turkish language. Firstly, we will talk about the ideological currents that it was affected. We will mention his first and only novel named Maişet and then how he struggle to boost Kazan Turkish as an official language. Then we will focus on his language opinions which was in the Republic of Turkey in the nation-building process. We will talk about his advice relate to what kind of studies, which arrangements should be made for Turkish language. We will tell all these based on books, articles, parliamentary minutes.

Keywords
Language reform, Kazan Turkish, nationality, linguistics, common Turkish.

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri