• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ÖMER SEYFETTİN’İN HİKAYELERİNDE İSİM TAMLAMASI KURAN EKLER KATEGORİSİ
(THE CATEGORY OF THE AFFIXES THAT MAKE NOUN PHRASES IN OMER SEYFETTIN’S STORIES )

Yazar :   Ekleyen  Sultan Güçtekin
Türü : Kitap Tanıtım ve Değerlendirme
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 16
Sayfa : 397-409


Özet
Dilimizde oldukça büyük önem taşıyan isim-isim tamlamaları, gerek anlamsal gerekse işlevsel yönüyle geçmişten günümüze kadarki süreçte birçok araştırmacıların malzeme konusu olmuştur. İsim - isim tamlamalarındaki tamlama kuran eklerin fonksiyonlarının belirlenmesinde yeni bilgiler doğrultusunda yeni fikirler öne sürülmektedir. Her araştırmacı tamlama hususuna dikkat çektiğinde, yeni bir anlam ve yeni bir fonksiyon belirleme girişiminde bulunmaktadır. Fakat ne yazık ki Türk dili henüz bu kelime ve ek ayrımının yapılamayışından muzdarip bir konumdadır. Türk dilinde yandaş karşıtlık bakımından on ek kategorisi mevcuttur. Bu kategorilerden hareketle bu eklerin birçok yerdaşları ve bunun fonksiyonları bulunmaktadır. Bu çalışmamızda eserlerinin edebi değeri, dili kullanmadaki becerisi ve titizliği oldukça sağlam bir zemine dayanan Ömer Seyfettin’in “Perili Köşk” adlı kitabının içerisinde yer alan sekiz hikâyesinde (Perili Köşk, Ant, Kaşağı, Kütük, Nadan, Keramet, Teselli, Terakki) mevcut olan isim -isim tamlamaları, bunları meydana getiren ekler ve bu eklerin işlevleri üzerinde durulmuştur. Eklerin kelime ile arasındaki münasebeti değerlendirilerek neden ayrı bir ek kategorisinde değerlendirilmesi gerektiği örnekler dâhilinde açıklanmıştır.

Anahtar Kelimeler
yerdaş-yandaş karşıtlık, isim tamlaması, fonksiyon, Ömer Seyfettin, ek, kelime.

Abstract
Noun phrases, whitch have great importance in our language, have been the subject of research with their semantic and functional sides. New ideas have been put forward with the new information about the functions of the affixes that make noun phrases. Every researcher tries to find a new semantics and function when it comes to noun phrases. However, Turkish language is not suitable to make a differance between a Word and an affix. In Turkish language there is a category of prefix for opposite words. There are many cases and functions for these affixes based on the categories. In this study, we will examine the noun phrases and the functions of affixes in Ömer Seyfettin’s eight (Perili Köşk, Ant, Kaşağı, Kütük, Nadan, Keramet, Teselli, Terakki)novels which have been the best in Turkish literatüre. We will explain the reason why we should put affixes into a different category from words thinking the relation between the affixes and the words.

Keywords
Prefix, noun phrase ,function, Ömer Seyfettin, affix, word

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri