• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

J.R.R. TOLKİEN’İN ORTA DÜNYA MİTOLOJİSİ: BİR METİNLERARASILIK ÇALIŞMASI
(MIDDLE-EARTH MYTHOLOGY OF J.R.R. TOLKIEN: AN INTERTEXTUAL STUDY )

Yazar : Dr. Öğr. Üyesi Merve Özenç Kasımoğlu  , Füsun Bilir Ataseven  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 17
Sayfa : 1-8


Özet
Fantastik edebiyatın, insanoğlunun sırlarla dolu evreni açıklama ve anlamlandırma ihtiyacından doğan mitlerle olan bağlantısı, metinlerarası ilişkilerin önemini ortaya koymaktadır. Tarih boyunca yaratılan mitler, kolektif bilinçdışı yoluyla aktarılarak, dönüşürler ve yeniden yaratılırlar. Bu devingenlik, mitlerin geçmiş zamandan izler taşıyarak yinelenmesine olanak tanır. Dolayısıyla mitlerin, varlıklarını sürdürebilmeleri, içinde bulundukları kültürle, toplumla ve diğer metinlerle olan ilişkilerine bağlıdır. Buradan hareketle, J.R.R. Tolkien’in İngiltere’ye ithaf etmek adına öncül metinlerden beslenerek oluşturduğu Orta Dünya mitolojisinin, metinlerarası ilişkiler bağlamında incelendiğinde oldukça ayrıntılı ve zengin bir içeriğe sahip olduğu görülmektedir. Bir fantastik edebiyat yazarı olarak anılan Tolkien’in, Orta Dünya hikâyelerini yazmaya başladığı dönemde hali hazırda bir tür olarak fantastik edebiyatın henüz tek başına ele alınmadığı, sonrasında modern fantastik edebiyat türünün Tolkien ile birlikte anılmaya başlandığı söylenebilir. Bu çalışmada, Tolkien’in mitoloji ve fantastik arasında bir köprü oluşturarak öncül hikâyelerden beslenip, bunları yeniden yorumlayarak oluşturduğu Orta Dünya mitolojisinin, metinlerarasılık kavramı çerçevesinde incelenmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Mitoloji, Metinlerarasılık, Orta Dünya Mitolojisi, Fantastik, Kolektif Bilinçdışı

Abstract
The connection of the fantasy literature with the myths that had arised from the mankind’s need to clarify and explain the mysterious universe, puts forward the importance of intertextual relations. The myths that had been created throughout the history, are transferred, transformed and re-created through the collective subconscious. This dynamism enables these myths to be repeated with bearing a stamp of the past. Accordingly, the existence of these myths depends on the culture and society that they live in and their relations with the texts that have been created both in the past and the present. Thus, in the name of dedicating to England, J.R.R. Tolkien’s mythology of Middle Earth, which had been created through nourishing from the antecedent texts, has an elaborative and rich content within the context of intertextual relations. In the period when Tolkien, as a fantasy writer, began to write the Middle-Earth stories, the fantasy literature had not yet been recognized as a genre. Later on, it can be said that modern fantasy literature has became known with Tolkien. The aim of this study is to analyze the concept of intertextuality within the frame of the Middle-Earth mythology which has been created through pretexts and has been reinterpreted through the bridge between mythology and fantasy.

Keywords
Mythology, Intertextuality, Middle Earth Mythology, Fantastic, Collective Unconscious

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri