• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

TÜRKÇE VE MAKEDONCADA KULLANILAN ORTAK KELİMELERİN YAPI VE ANLAM ÖZELLİKLERİ
(STRUCTURE AND MEANING OF TURKISH AND MACEDONIAN COMMON WORDS )

Yazar : Doç. Dr. Mehmet Gedizli    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 17
Sayfa : 127-143


Özet
Türkçe ve Makedonca iki farklı dil ailesine mensuptur. Türkçe, Ural-Altay; Makedonca ise Hint-Avrupa-Slav dil grubunun üyeleridir. Bu farklılığa rağmen dil ilişkisi bağlamında pek çok ortak kelimeleri bulunmaktadır. Kelimeler dillerin temel unsurlarından biridir. Kelime ortaklığı üzerinden diller arası ilişkileri çok yönlü değerlendirmeye almak mümkündür. Dil içi ilişkiler yanında dil dışı ilişkiler açısından da incelenebilecek bu durum, dil konuşurlarının tarih içindeki ilişkileri hakkında fikir edinmeye katkı sunduğu gibi geleceğe dair bir takım planlamalar için de önemli bir altyapı oluştururlar. Tarihi olarak ortak coğrafya, siyaset, kültür ve sosyolojik ilişkiye sahip olan Türkçe ve Makedoncanın bugün sözlüklerine girmiş olan ortak kelimelerin sayısı oldukça fazladır. Konu hakkında müstakil çalışmalar henüz yeterli bir seviyede olmasa da muhtelif niyetlerle ortaya konulan yaklaşımlar, konunun bilimsel bir bakışla ele alınması gerektiğine dair yeterli veri sunmaktadır. Bu makalede Türkçe ve Makedoncada ortak olarak kullanılan kelimeler yapı ve anlam özellikleri açısından irdelenmiştir. Her dilin kendine ait yapısal (morfolojik) ve anlamsal (semantik) işleyişi vardır. Bu çalışmada Türkçe ve Makedoncanın ortak kelimelerinin yapı ve anlam özellikleri üzerinde durularak dil araştırmacılarının ilgisine sunulmuştur. Diğer taraftan dil dışı gelişmelerin (coğrafya, siyaset, kültür ve sosyoloji vb.) dil içi (fonetik, morfoloji, semantik vb.) ilişkilere yansımasının farklı dil ailelerindeki görüntüsü ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Türkçe; Makedonca; Ortak kelimeler; Dil ilişkileri.

Abstract
Turkish and Macedonian belong to two different language families. Turkish is part of Ural-Altaic language family while Macedonian is a member of Indo – European family, Slavic group of languages. Despite this difference in terms of language relations both languages have many common words. Words are one of the basic language elements. Commonality of words provides an opportunity for versatile interpretation of language relations. The given condition could be examined in terms of intra-linguistic as well as extra-linguistic relations providing the speakers with an opportunity to form an opinion about the relations of the two languages throughout the history as well as well as set up the basis for certain future planning. Historically speaking Turkish and Macedonian have shared a mutual space and political, cultural and sociological relations and the number of common words present in the dictionaries is quite large. Although there is insufficient number of independent studies on the topic, various attempts on the subject provide sufficient number of data requiring a scientific approach to the topic. This article studied the common words used in Turkish and Macedonian in terms of their structure and meaning. Every language has its own way of functioning on the sub-structural (morphologic) level and the level related to meaning (semantic). This study elaborated structural and semantic properties of common words used in Turkish and Macedonian and present it to linguists. On the other hand, this study also tried to reveal how extra-linguistic developments (space, politics, culture, sociology etc) reflect on the intra-linguistic (phonetics, morphology, semantics etc) relations in different language families.

Keywords
Turkish; Macedonian; Common words; Linguistic relations.

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri