• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ÂSIMZÂDE HÂMİD VE TERCEME-İ MEZÂMÎNÜ'L-EMSÂL ADLI ESERİ
(ASİMZADE HAMİD AND HIS WORK TERCEME-İ MEZAMINU'L-EMSAL )

Yazar : Rabbaa Rababa    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 17
Sayfa : 280-294


Özet
Meseller; Arap, Fars ve Türk edebiyatından müteşekkil olan İslam edebiyatının temel yapı taşlarından biridir ve insanların müşterek kültürünü yansıtması bakımından değerli bir mana hazinesidir. Kaynaklar, mesellerin anlamı kuvvetlendirmek ve düşünceyi kısa yoldan ifade etmek amacıyla kullanıldığını vurgular. Her meselin arkasındaki derin yapı, anlam ve hikâye sözün özü bağlamında oldukça önemlidir. Türk müellifler, meselleri önemsedikleri için özellikle aynı kültür potasında bulunan Arapça ve Farsça meselleri Türkçeye çevirmişlerdir. Bu müelliflerden biri de Âsımzâde Hâmid’dir. Bu çalışmada, Türk edebiyatı son dönem ediplerinden Âsımzâde Hâmid ve onun Terceme-i Mezâmînü’l-Emsâl adlı eseri hakkında bilgiler verilmiştir. Öncelikle mesel kavramı üzerinde durulmuş ve kavramla ilgili bazı bilginlerinin görüşleri aktarılmıştır. Meselin Türkçedeki karşılığı zikredilmiş ve Türk edebiyatındaki tarihi serüvenine kısaca değinilmiştir. Çalışmada meselin önemi ve mesel derlemeleri üzerinde de durulmuştur. Ayrıca mesel konusunda Arapça ve Farsçadan Türkçeye tercüme edilmiş eserlere ışık tutulmuştur. Müellifin hayatı ve eseri hakkında farklı kaynaklara müracaat edilerek tatmin edici bilgiler verilmiştir. Bu bağlamda, eserde geçen atasözlerinin ortaya çıkış zamanları ve asıl kaynakları ile eserin telif metodu incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Arap Edebiyatı, Türk Edebiyatı, Mesel, Âsımzâde Hâmid, Terceme-i Mezâmînü'l-Emsâl.

Abstract
Proverbs; It is one of the main building blocks of Islamic literature which is composed of Arabic, Persian and Turkish literature and they are a valuable treasure trove for reflecting the collective culture of people. The sources emphasize that proverbs are used to strengthen meaning and to express thought in a short way. The deep structure, meaning, and story behind every proverb are very important in the context of the word. Turkish writers have translated the Arabic and Persian proverbs in the same culture pot, because they care about proverbs. One of these writers is Asimzade Hamid. In this study, it is given information about Asimzade Hamid and his work Terceme-i Mezaminu'l-Emsal, one of the last writers of Turkish literature. Firstly, the concept of proverb has been emphasized and the opinions of some scholars about the concept have been explained. The proverb in Turkish is mentioned and its historical adventure in Turkish literature is mentioned briefly. In this study, the importance of proverb and proverb are also discussed. In addition, the books translated from Arabic and Persian into Turkish have been illuminated. The author's life and his work have been provided with satisfactory information by applying to different sources. In this context, the time and the origin of the proverbs and the writting method of the work were examined.

Keywords
Arabic Literature, Turkish Literature, Proverb, Asimzade Hamid, Terceme-i Mezaminu'l-Emsal.

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri