• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE İKİLİ BİÇİM BİRİMLER
(BINARY FORMAT UNITS in TURKISH )

Yazar : Doç. Dr. Sertan Alibekiroğlu    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 17
Sayfa : 164-176


Özet
Türkçe, yapı bakımından Eklemeli diller grubunun sondan eklemeliler arasında yer alır. Türkçede ekler hem yeni sözcük türetmede hem de sözcüklerin söz diziminde kullanımında görev aldıkları için oldukça önemlidir. Bu kullanımlarına göre de yapım ve işletme ekleri olarak iki temel sınıfa ayrılır. Bu yapım ve işletme eklerinin bir kısmı asıl bir kısmı ise yeni ekler olarak değerlendirilirler. Asıl ekler Türkçenin takip edilemeyen döneminde ortaya çıkmış olan eklerdir. Yeni ekler ise takip edilen süreçte ortaya çıkmışlardır. Yani yeni eklerin aşağı yukarı hangi yüzyılda ortaya çıktığını tespit etmek mümkündür. Bu yeni eklerin bir kısmı kök sözcüklerin (asıl biçim birimlerin) eklere dönüşmesi ile; bir kısmı da iki ya da daha fazla ekin (bağlı biçimbirimin) kalıplaşması ile ortaya çıkmışlardır. Asıl biçim birimlerin bağlı biçim birimlere dönüşmeleri sırasında asıl biçim birimin genelde kaybolduğu görülür. Az sayıda olsa da asıl biçim birim ve ondan türemiş olan bağlı biçim birimin bir arada yaşadıkları da görülmektedir. Bu çalışmada Türkiye Türkçesinde asıl biçim birim (kök) iken bağlı biçim birim (ek) şekilleri de ortaya çıkmış ve asıl ve bağlı biçimbirimleri bir arada görülen ve “ikili biçim birimler” olarak adlandırdığımız biçimbirimler incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler
İkili biçim birimler, Cevher fiili, Şahıs zamirleri, Şimdiki zaman eki.

Abstract
Turkish, in terms of structure, is among the jointed tongues of the group of addicted tongues. The additions in Turkish are very important because they are used both in the derivation of new words and in the use of words in word processing. According to their use, there are two basic classes as construction and operation supplements. Some of these construction and operation additions are considered new additions. The actual annexes are the additions that emerged during the untraceable period of the Turkish. New appendices have emerged in the followed process. So it is possible to determine in what century the new additions appeared. When some of these new suffixes are transformed into suffixes of root words (original form units) some of which have come into being by the molding of two or more crops. During the conversion of the original units into the connected units, it is seen that the original unit is usually lost. It can be seen that even though there are a small number of units, the main form unit and the connected form unit derived from it live together. In this study, the main form unit in Turkey Turkish (root) when connected to form units (additional) also emerged shapes and original and bonded form units are seen together, and as we call 'binary format units' morpheme were examined.

Keywords
Binary format units, Copula, personal pronouns, Present prograssive tense.

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri