• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

IŞIK VE ATEŞ KAVRAM ALANLARINA AİT SÖZCÜKLERİN MECAZ ANLAM ÖZELLİKLERİ
(METAPHORICAL MEANINGS OF THE WORDS OF LIGHT AND FIRE CONCEPTS )

Yazar : Dr. Öğr. Üyesi Duygu Yavuz Öz    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 17
Sayfa : 144-163


Özet
Anlam bilgisi, Türkoloji’nin ihmal edilmiş alanlarından biridir. Dilin ses, şekil, söz dizimi özelliklerinin yanı sıra söz varlığının bir başka deyişle anlam yönünün de ayrıntılı bir biçimde ele alınması gerekmektedir. Bu sayede dilin kavram alanları belirlenip o dili konuşanların evrene bakış açısı ortaya konmuş olacaktır. Bu çalışmada oldukça geniş bir sözcük kadrosuna sahip olan ışık ve ateş kavramları ele alınmıştır. İnsanoğlunun beslenme, barınma, aydınlanma, ısınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılayan bu iki kavram, inanç sistemleri bağlamında da çeşitli fonksiyonlar yüklenmiştir. Tarihî dönemlere ait 70 eserin taranması sonucu ilgili kavram alanlarına ait 293 sözcük tespit edilmiştir. Bu makalede, tespit edilen sözcüklerin mecaz anlam özellikleri ortaya konmuştur. Çalışmanın Giriş bölümünde, konuya ilişkin terimler üzerinde durulmuş, ilgili kavramlar etrafında daha önce yapılmış çalışmalardan bahsedilmiştir. İnceleme bölümünde, 293 sözcüğün listesi verilmiş, bu sözcükler isim ve fiil kategorisi ayrı ayrı olmak kaydıyla, metin tanıklatmalarıyla birlikte ilgili başlıklar altında ele alınmıştır. Sonuç bölümünde ise çalışma neticesinde elde edilen veriler değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Işık, Ateş, Kavram Alanı, Anlam Bilgisi, Mecaz

Abstract
Semantic is one of the neglected areas of Turcology. Language’s phonetical, morfological, syntactic characteristics, as well as the meaning of the word, in other words, the meaning of the direction must be addressed in detail. In this way, the concept areas of the language will be determined and the point of view of those who speak the language will be revealed. In this study, the concepts of light and fire which have quite a large word staff are discussed. These two concepts, which meet the basic needs of human beings such as nutrition, housing, enlightenment and warming, have also been imposed on various functions in the context of belief systems. As a result of screening 70 works belonging to historical periods, 293 words of related concept areas were determined. In this article, metaphoric meaning properties of the words are determined. In the Introduction section of the study, the terms related to the subject are emphasized and the previous studies about the related concepts are mentioned. In the review section, a list of 293 words has been given and these words are discussed under the relevant titles together with the text reviews, with the name and verb category separately. In the conclusion section, the data obtained as a result of the study were evaluated.

Keywords
Light, Fire, Conceptual Field, Semantic, Metaphor

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri