• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

KIRIM’IN KIRK BATIRI DESTANI’NDA ALKIŞ VE KARGIŞLAR
(PRAYERS AND CURSES IN THE CRIMEA’S FORTY HEROES EPICS )

Yazar : Faruk Gün  , Nurullah Gözcü  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 18
Sayfa : 210-228


Özet
Türk sözlü geleneği, içerisinde barındırdığı ürünlerle çok çeşitli olmasının yanı sıra zengin bir birikime sahiptir. Bu ürünlerin çeşitli oluşu ve ortaya çıkışında Türklerin konargöçer hayatının getirdiği zor ve çetin yaşam şartları, boylar arasındaki mücadeleler, komşuları ile olan ilişkileri, diğer milletlerle olan mücadeleleri ve savaşları belirleyici rol oynamıştır. Kazak Türkleri, göçebe toplum yaşamını son dönemlere kadar taşıması ve bugün bile göçebe yaşamın getirdiği gelenek, görenek, örf ve âdet kalıntılarının varlığı açısından kültürle bağlarını son derece sıkı tutan Türk topluluklarından biridir. Kazak Türkleri, geleneksel ürünleri günümüze kadar koruyup kültürle bağlarını geçmişten bu yana sıkı bir şekilde muhafaza etmesinin yanında folklor mahsullerini de nesilden nesile aktararak bugüne değin korunmasında, Türk toplulukları arasında son derece önemli bir yer tutmaktadır. Binlerce yıllık kültürel miras olarak karşımıza çıkan alkış ve kargışlar ise Türk toplumunun psikolojisini, yaşanılan olaylara karşı verdiği tepkiyi ortaya koymaktadır. Kazak destanlarından Kırım’ın Kırk Batırı Destanı’nı, baba-oğul silsilesiyle gelişmesi ve olayları çekirdek aile yapısından çıkararak geniş aile yapısına taşıması gibi önemli motifleri içinde barındırdığı için destandaki alkış ve kargışlar ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler
Alkış, Kargış, Kırım’ın Kırk Batırı Destanı, Kazaklar.

Abstract
The Turkish oral tradition has a wide variety of products, as well as a rich accumulation. In the basis of the emergence of these products, the difficult and arduous living conditions brought by the lives of the Turks, the struggles between the tribes, their relations with their neighbours, their struggles with other nations and wars played a decisive role. Kazakh Turks are one of the Turkish peoples who have preserved this products and kept their ties to the culture firmly since the past. Kazakh Turks have preserved their traditional products until today and kept their ties with culture firmly since the past, as well as transferring folkloric crops from generation to generation and maintaining them until today, has an important place among Turkish communities. Thousands of years of cultural heritage, prayers and curses, the psychology of the Turkish society, the reaction to the events revealed. Kazakh epic Crimea’s Forty Heroes Epic, because contain important motifs such as the development around of Baba-Oglu range and the transportation of events from the core family structure to the broader family structure, prayers and curses of the Epic have been discussed.

Keywords
Prayers, Curses, the Crimea’s Forty Heroes Epics, Kazakhs.

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri