• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

SÜRGÜN MEKTUPLARINDAKİ ZİYA GÖKALP
(ZİYA GÖKALP IN EXILE LETTERS )

Yazar : Prof. Dr. Saadettin Yıldız    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 2
Sayfa : 265-288


Özet
Bu çalışma 13 Kasım 1918’de İstanbul işgal edildikten sonra milliyetçi vatanseverlerin, askerlerin ve yöneticilerin durumunu anlatmaktadır. İstanbul’un İngilizler tarafından işgal edilmesinden sonra hem Türk Ocağı üyeleri hem de İttihat ve Terakki Partisi üyeleri tutuklanıp sürgünlere gönderilmişlerdir. Bu sürgünlerde en çok kullanılan yer Malta adası olmuştur. Ziya Gökalp de bu tutuklanan vatanseverlerden biridir. Malta’ya sürülen bu vatanseverler arasında sadrazamlık, nazırlık, valilik gibi önemli görevler yapmış devlet adamları; ordu komutanlığı yapmış, kahramanlık destanları yazmış paşalar; mebuslar, doktorlar vardı. Ağaoğlu Ahmet (1869-1939), Ahmet Emin Yalman (1888-1972), Aka Gündüz (Enis Avnî, 1886-1958), Hüseyin Cahit Yalçın (1875-1957), İsmail Müştak Mayakon (1888-1938), Mehmet Şeref Aykut (1874-1939), Salah Cimcoz (1875-1947), Süleyman Nazif (1870-1927), Yunus Nadi (1879-1945) gibi müellif ve gazeteciler de vardı. Malta’ya sürgün edilenlerin ortak yönlerinin başında yönetime karşı olmak, ülke ve milletin geleceği ile ilgili endişelere sahip olmak, İttihat ve Terakki'ye mensubiyet geliyordu. Ziya Gökalp sürgünde bulunduğu süre içerisinde 570 adet mektup yazmıştır. Bu mektupların en düzenli ve notlarla zenginleştirilmiş yayını, Fevziye Abdullah Tansel'in hazırladığı ve ilk baskısı 1965, ikincisi 1989'da yapılan "Ziya Gökalp Külliyatı-II Limni ve Malta Mektupları" adlı çalışmasıdır. Tansel, bu kitaba 572 adet mektup koymuştur.

Anahtar Kelimeler
Malta mektupları, sürgün, Ziya Gökalp, Limni, İttihat ve Terakki, vatanseverlik

Abstract
This work is telling cases of nationalist patriots, soldiers and administrators after the occupied Istanbul on 13 November 1918. After the occupation of Istanbul by the British both members of the Turkish Hearths of Union and Progress Party members were arrested and sent to exile. In this shoot, the island of Malta has been the mostly used place. Ziya Gokalp this is one of the patriots who were arrested. Among these patriotic driven to Malta had been grand viziers, ministers, governors, dignitaries such as the army, who was the commander of the pasha, pasha wrote heroic epics, deputies, doctors. Ahmet Agaoglu (1869-1939) , Ahmet Emin Yalman (1888-1972) , Aka Gunduz ( Enis Avni , 1886-1958 ) , Hüseyin Cahit Yalçın ( 1875-1957 ) , Ismail Müştak of Mayako ( 1888-1938 ), Mehmet Aykut Honor ( 1874-1939) , Salah Cimcoz (1875-1947) , Suleiman Nazif (1870-1927) , Yunus Nadi (1879-1945) there were also as an author and journalist . At the beginning of the common aspects of who were exiled to Malta, being against the government of the country, having concerns about the future of the nation and country, membership of the Union and Progress was coming. During his time in exile Zia Gokalp wrote 570 letters. Publication enriched with notes the most regular of these letters, Fevziye Abdullah Tansel has prepared. Publication of the first edition in 1965, the second was made in 1989. Publication's name is "Ziya Gokalp Collection-II Letters of Lemnos and Malta". Tansel, put the 572 units letter in this book.

Keywords
Malta letters, exile, Ziya Gökalp , Limnos, Union and Progress, patriotism

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri