• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

SÖZDİZİMİ ÖZELLİKLERİ BAKIMINDAN ÖYKÜ KİTABI ADLARI
(STORY BOOK NAMES WITH SYNTACTIC FEATURES )

Yazar : Dr. Öğr. Üyesi Nigâr Oturakçı Orbay    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 18
Sayfa : 167-179


Özet
1890-1990 yılları arasındaki yüz yıllık dönemde, öykü türünde eser vermiş 103 yazarımızın öykü kitaplarına verdikleri adları eseradbilim (hrematonimi) bakımından ele alan bu çalışmada öykü kitabı adları, sözdizimi özellikleriyle incelenmiştir. Öykü kitabı adlarının belirlenmesinde Ömer Lekesiz’in “Yeni Türk Edebiyatında Öykü” adlı 5 ciltlik eseri kaynaklık etmiştir. Çalışmanın örneklemini bu eserde gösterilen 658 öykü kitabı adı oluşturmuş ve belirlenen bu adlar, tek sözcükten, sözcük öbeğinden, cümleden, eksiltili yapıdan ya da sıralanmış sözcük dizilerinden kurulmalarına göre sınıflandırılmıştır. Bu çalışmayla, öykü türünde eser vermiş yazarların eserlerini daha çok sözcük öbeği yapısında adlandırmayı tercih ettikleri görülmüş; sözcük öbeği yapısındaki bu adların “sıfat tamlaması, belirtili / belirtisiz isim tamlaması, bağlama öbeği, bulunma öbeği, birleşik isim, edat öbeği, fiilimsi öbeği, unvan öbeği, ünlem öbeği, çıkma öbeği, yönelme öbeği, birleşik fiil, ikileme, tamlayan öbeği, zamir tamlaması” olmak üzere on beş farklı türde olduğu gözlenmiştir. Çalışmada, eser adlarının daha çok iki ve daha fazla sayıda sözcükten oluştuğu sonucuna varılmış, ayrıca sözcük öbeği, cümle ya da eksiltili yapı kurmasına bakılmaksızın en az üç sözcükten oluşan öykü kitabı adının araştırma örnekleminin üçte birlik bölümünü oluşturduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Öykü, öykü kitabı adı, adbilim, eseradbilim, sözdizimi.

Abstract
This study analyzes the names of story books in terms of hrematonimi which have been named by 103 writers who works in the genre of story with syntactic features in the hundred years period between 1890-1990. “Yeni Türk Edebiyatında Öykü” which is a five-volume work by Ömer Lekesiz has been considered as source in determining story book names. The sample of this study includes 658 story book names that shown in this work. These names have been classified according to their formation from single word, phrase, sentence, subtracted structure or ordered word sequences. In this study, it has been derived that writers from this genre prefer to name their works more in phrases with fifteen different types. In the study, it has been conluded that names of works consisted of two and more words. Also, in addition, phrase with minimum three words in story book names constitutes one third of the research sample regardless of forming a sentence or substracted structure.

Keywords
Story, story book name, onomastics, hrematonimi, syntax.

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri