• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

MALATYA HALK KÜLTÜRÜNDE GEÇİŞ DÖNEMLERİ İNANIŞ VE UYGULAMALARI
(TRANSITIONAL PERIODS IN MALATYA FOLK CULTURE BELIEFS AND PRACTICES )

Yazar : Prof. Dr. Nedim Bakırcı  , Yasemin Katı  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 18
Sayfa : 1-21


Özet
İnsan hayatında, üç önemli geçiş dönemi vardır: Doğum, evlenme ve ölüm. Bu geçiş dönemiyle ilgili inanç ve uygulamalar, insan yaşamında son derece önemli bir yere sahiptir. Anadolu’nun birçok yöresinde olduğu gibi geçiş dönemleriyle ilgili Malatya’da çeşitli inanış ve uygulamalar mevcuttur. Doğumda uygulanan pratikler, hayatın normale dönmesi, çocuğun daha sağlıklı olması, kötü ruhlardan korunması; sünnette uygulanan pratikler, çocuğa statü kazandırılması; evlenmede uygulanan pratikler, evliliğin sağlıklı ve mutluluk içerisinde geçmesi için yapılırken ölümle ilgili uygulamalar ise; ölünün öbür âleme geçişinin kolay olması, ruhunun geride kalanlara zarar vermemesi ve atalar ruhuna saygı için uygulanır. Kısacası geçiş dönemlerindeki inanç ve uygulamalarında amaç; insanın hayatın bir sonraki dönemine sağlıklı bir şekilde geçişini sağlamak ve insanı çeşitli tehlikelerden uzak tutmaktır. Araştırmamızın konusunu, Malatya ili genelinde doğum, evlenme ve ölümle ilgili uygulamaların tasviri ve tahlili oluşturmaktadır. Veriler, katılımlı gözlem ve mülakat teknikleriyle elde edilmiş, betimleme metodu kullanılmıştır. Böylece Malatya ili genelindeki doğum, evlenme ve ölüm ile ilgili inanç ve uygulamaların, gelecek nesillere aktarılmasına ve kültür çalışmalarına katkı sunulması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Malatya, geçiş dönemi, doğum, evlenme, ölüm.

Abstract
In human life, there are three important transition periods: birth, marriage and death. Beliefs and practices related to this transition period have a very important place in human life. As in many regions of Anatolia, there are various beliefs and practices in transition in Malatya. The practices at birth include normalization of life, health of the child, protection from evil spirits; practices in circumcision, giving status to the child; while the practices applied in marriage are made for the healthy and happiness of the marriage to be carried out; it is applied for the easy passage of the dead to the other world, for the soul not to harm the rest of it, and to respect the spirit of the ancestors. In short, purposes of the beliefs and the practices during the transition periods are to ensure a healthy transition of the person to the next period of his life and to protect him from various dangers. The subject of our research is the description and analysis of the practices related to birth, marriage and death in the province of Malatya. The data were obtained by participant observation and interview techniques and the description method was used. Thus, it is aimed to transfer the beliefs and practices related to birth, marriage and death to the future generations and contribute to the cultural studies in the province of Malatya.

Keywords
Malatya, transition period, birth, marriage, death.

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri