• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ERZURUM TÜRKÜLERİ ÜZERİNDEN KURULAN DOSTLUK: MUZAFFER SARISÖZEN VE HÂFIZ FARUK KALELİ
(A FRIENDSHIP ESTABLISHED THROUGHOUT ERZURUM BALLADS: MUZAFFER SARISÖZEN AND HÂFIZ FARUK KALELI )

Yazar : Prof. Dr. Metin Özarslan    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 18
Sayfa : 22-32


Özet
Muzaffer Sarısözen’in “Yurttan Sesler” bünyesine yaptığı çalışmalar zemininde yurdun çeşitli yörelerinde icracı ve derlemeci kimliğiyle öne çıkan mahalli sanatçıları Ankara’ya davet ettiği ve onlara icra imkânı tanıdığı bilinen bir husustur. Bu cümleden Erzurum türkülerine ses veren Hâfız Faruk Kaleli de o yıllarda Muzaffer Sarısözen tarafından radyoya, “Yurttan Sesler”e davet edilmiştir. Hâfız Faruk Kaleli her gelişinde hem mikrofonda türkü icra etmiş hem de derlediği türküleri Sarısözen’in bilgisine ve değerlendirmesine sunmuştur. Ankara’ya her gelişinde Muzaffer Sarısözen tarafından dağarcığındaki bütün türküler hem konservatuvarda hem de radyoda ses bantlarına kaydedilmiştir. Böylece Erzurum’da söylenen ve unutulmaya yüz tutan bütün türküler toplanıp değerlendirilerek notaya alınmış ve radyo repertuvarına kazandırılmıştır. Bugün radyo repertuvarında yer alan Erzurum türkülerinin mühim bir kısmı Hâfız Faruk Kaleli’nin emek ve gayretleriyle toplanmıştır. Hâfız Faruk Kaleli’nin gerek kendi bestesi, gerekse derleme olarak repertuvara kazandırdığı “Yıldız”, “Pasinli Güzel”, “Yemen Türküsü”, “Billur Piyale”, “Yayla Türküsü”, “Yandı Canım Tende Ey Ruh-i Revanım Bir Su Ver”, “Ey Gönül İçmek Dilersen Cam-ı Cem”, “Erzurum Çarşı Pazar” ve başka birçok Erzurum türküsü ve memleket sathında hâlâ çok sevilmekte ve dinlenmektedir. Hâfız Faruk Kaleli’nin bu çalışmalarında Muzaffer Sarısözen’in ilgi, bilgi ve yönlendirmesi yadsınamaz derecede mühimdir. Bu çalışmada Muzaffer Sarısözen ve Hâfız Faruk Kaleli’nin türküler üzerinden kurdukları dostluk ve repertuvara kazandırdıkları Erzurum Türküleri üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Türk Halk Müziği, Muzaffer Sarısözen, Hâfız Faruk Kaleli, Erzurum Türküleri, derleme

Abstract
Muzaffer Sarısözen was founder of the “Yurttan Sesler” [Sounds of Our Homeland] in which he invited local artists who are locally famous in the area of compiling or performing of folk songs to his program in National Radio as guest performers in Ankara. Hâfız Faruk Kaleli, is well-known performer of Erzurum ballads, was invited to program of “Yurttan Sesler” by Muzaffer Sarısözen at this time. Whenever, he broadcasted, he sang ballads and presented his newly compiled folk songs to Muzaffer Sarısözen to ask his opinion and knowledge as well. Each time Hâfız Faruk Kaleli came in Ankara to visit Muzaffer Sarısözen, his repertoire was recorded at the Radio and Conservatoire by Sarısözen as well. Hence, all Erzurum folk songs sung and forgotten were compiled, evaluated, notated, recorded and archived in National Radio. Today, significant part of Erzurum folk songs in Radio repertoire was compiled by the efforts of Hâfız F. Kaleli. Hâfız Faruk Kaleli is still very much loved figure whose compilations and his own compositions such as “Yıldız”, “Pasinli Güzel”, “Yemen Türküsü”, “Billur Piyale”, “Yayla Türküsü”, “Yandı Canım Tende Ey Ruh-i Revanım Bir Su Ver”, “Ey Gönül İçmek Dilersen Cam-ı Cem”, “Erzurum Çarşı Pazar” are enjoyably listened throughout the country. Muzaffer Sarısözen’s efforts, affections, interest, guidance, knowledge must have taken Hâfız Faruk Kaleli’s achievements much further for sure. The friendship of Muzaffer Sarısözen and Hâfız Faruk Kaleli that based on recording Erzurum ballads to national repertoire and their efforts for compiling them had evaluated throughout in this paper.

Keywords
Turkish Folk Music, Muzaffer Sarısözen, Hâfız Faruk Kaleli, Erzurum Ballads, compilation.

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri