• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ÖMER SEYFETTİN’İN ÖYKÜLERİNDE DEVLET VE İKTİDAR ALGISI
(THE STATE AND POWER PERCEPTION IN ÖMER SEYFETTİN'S STORIES )

Yazar : Dr. Yavuz Sinan Ulu    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 19
Sayfa : 291-305


Özet
Ömer Seyfettin, II. Meşrutiyet döneminde farkındalık düzeyi en yüksek olan yazarlardan biridir. Osmanlı’nın yıkıma doğru sürüklendiği dönemde toplumu ilgilendiren her alandaki aksaklıkları, tuhaflıkları eserlerinde işleyen Ömer Seyfettin’in değindiği konulardan biri de devlet ve iktidar algısının hem yönetim hem de halktaki görünümü ve bu iki kavramın nasıl algılandığıdır. Ömer Seyfettin’in öykülerinde devlet ve iktidar algısı farklı açılardan kendini gösterir. Öykülerde devletin imkânlarıyla ele geçirilen iktidarın, kişilerin kendi çıkarları doğrultusunda suistimal edilmesi ve bürokrasinin yozlaşması önemli bir sorun olarak görülürken, liyakatsiz, vizyonsuz kişilerin oluşturduğu devlet kadrolarının bu bozulmayı önleyecek güce sahip olmaması, bu bozulmanın sistemin bir parçası haline gelip sıradanlaştırılması eleştirilir. Pembe İncili Kaftan, Bir Hatıra, Memlekete Mektup, Devletin Menfaati Uğruna, Yalnız Efe, Ashab-ı Kehfimiz, Hürriyete Layık Bir Kahraman, Asilzadeler, Bilgi Bucağında, Hürriyet Bayrakları yazarın devlet ve iktidar algısını en yoğun işlediği öyküleridir. Bu çalışmada Ömer Seyfettin’in öykülerindeki devlet ve iktidar algısı devlet-halk ilişkisi çeşitli açılardan irdelenmiş, Ömer Seyfettin’in öne çıkardığı “yeni” insan modeli üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Ömer Seyfettin, öykü, devlet, iktidar, halk

Abstract
Ömer Seyfettin is one of the authors with the highest level of awareness during the Constitutional Monarchy period. One of the issues that Ömer Seyfettin deals with in his works is the perception of state and power in both the administration and the public and how these two concepts are perceived. In the stories of Ömer Seyfettin, the perception of state and power manifests itself from different angles. In the stories, the abuse of power seized by the means of the state and the corruption of the bureaucracy is seen as an important problem. It is criticized that the state cadres formed by meritless, visionary people do not have the power to prevent this deterioration, and that this deterioration becomes a part of the system and is normalized. Pembe İncili Kaftan, Bir Hatıra, Memlekete Mektup, Devletin Menfaati Uğruna, Yalnız Efe, Ashab-ı Kehfimiz, Hürriyete Layık Bir Kahraman, Asilzadeler, Bilgi Bucağında, Hürriyet Bayrakları are the stories of the author that intensifies. perception of state and power. In this study, the perception of state and power in the stories of Ömer Seyfettin is examined from various perspectives, and the “new” human model that Ömer Seyfettin put forward is emphasized.

Keywords
Ömer Seyfettin, story, state, power, people

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri