• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ALFABE FARKLILIKLARININ YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDEKİ ETKİSİ
(EFFECT OF ALPHABET DIFFERENCES IN TURKISH EDUCATION TO FOREIGNERS )

Yazar : Doç. Dr. Ömer Çiftçi  , Rıdvan Demirci  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 19
Sayfa : 96-127


Özet
Bu araştırmanın amacı, farklı ülkelerden Türkiye’ye gelen ve Türkçe öğrenen yabancı uyruklu öğrencilerin alfabe farklılıklarının yabancılara Türkçe öğretimindeki etkisini belirlemek, bu bireylerin Türkçe öğrenirken karşılaştıkları alfabeden kaynaklanan sorunların hangi boyutlarda olduğunu ortaya koymaktır. Alfabe farklılıklarının yabancılara Türkçe öğretimine etkisini belirlemeyi amaçlayan bu çalışma, nitel araştırma yöntemine göre düzenlenmiş ve nitel veri toplama tekniklerinden gözlem, görüşme ve doküman inceleme kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Türkiye’deki 7 farklı üniversitenin TÖMER’lerinde öğrenim gören yabancı uyruklu 159 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, çalışma grubunda yer alan öğrencilere uygulanan yapılandırılmış görüşme formları, dikte yöntemiyle öğrencilere yazdırılan metinler ve çalışma kapsamında araştırmacı tarafından yapılan gözlem aracılığıyla toplanmıştır. Toplanan verilerin analizinde ise içerik analizi kullanılmıştır. Çalışma kapsamında elde edilen sonuçlara göre çalışma grubunda yer alan yabancı uyruklu öğrencilerden Arap alfabesini kullananların % 55.77’si, Kiril alfabesini kullananların % 71.43’ü, Latin alfabesini kullananların ise % 22.58’i alfabe farklılıklarının Türkçe öğrenmelerinde sorun oluşturduğunu düşünmektedir. Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe öğrenme sürecinde alfabe farklılıklarından kaynaklı yaşadığı sorunlar, öğrencinin ana diline ve ana dilinde kullandığı alfabeye göre değişkenlik göstermektedir. Kiril alfabesini kullanan öğrenciler Türkçede yer alan sessiz harflerin, Arap ve Latin alfabesini kullanan öğrenciler ise sesli harflerin telaffuzunda sorun yaşamaktadır. Türkçede yer alan harfleri yazma konusunda ise Arap ve Latin alfabesini kullananlar sesli harflerin yazmada, Kiril alfabesini kullananlar ise sessiz harflerin yazmada sorun yaşamaktadır.

Anahtar Kelimeler
Türkçe, Yabancılara Türkçe Öğretimi, Alfabe, Alfabe Farklılıklarının Etkisi

Abstract
The purpose of this research is to determine the alphabet differences’ effect in Turkish education to the foreigners for the foreign national students coming to Turkey from different countries and learning Turkish, reveal the extent of alphabet-related problems encountered by these individuals while learning Turkish. This study which aims at determining the alphabet differences’ effect to Turkish education was organized according to the qualitative research method, and observation, interview and document reviews were used among the qualitative data collection techniques. The research’s study group is constituted by the foreign national 159 students studying in the Turkish Education Centers of 7 different universities in Turkey. The research’s data is collected through the structured interview forms applied to the students taking part in the study group, texts having written to the students with the dictation method, and observations made by the researcher within the study scope. The content analysis was used in the analysis of collected data. 55.77% using the Arabic alphabet, 71.43% using the Cyrillic alphabet and 22.58% using the Latin alphabet among the foreign national students taking part in the study group think that the alphabet differences pose a problem in their Turkish learning according to the results obtained within the study scope. The alphabet differences related problems encountered by the foreign national students during the Turkish learning process show a difference according to the students’ native language and alphabet used in their native language. While the students using the Cyrillic alphabet encounter difficulty in the consonants’ pronunciation, the students using the Arabic and Latin alphabets have trouble in the vowels’ pronunciation taking part in the Turkish alphabet. While those using the Arabic and Latin alphabets encounter difficulty in the vowels’ writing, those using the Cyrillic alphabet have trouble in the consonants’ writing for the letters taking part in the Turkish alphabet.

Keywords
Turkish, Turkish Education to Foreigner, Alphabet, Effect of Alphabet Differences

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri