• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ANLATILARDAN SEYAHATNAMELERE OLAĞANÜSTÜ BİR VARLIK: KEFTAR YA DA KAFTARKÜSKİ
(AN EXTRAORDINARIY ENTITY FROM TALES TO TRAVELOGUES: KEFTAR OR KAFTARKUSKI )

Yazar : Doç. Dr. İrfan Polat    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 19
Sayfa : 399-408


Özet
Efsaneler ve masallar, bilindiği gibi iptidai dönemlerde anlatılan mitlerin birer kalıntısı olarak yorumlanırlar ve bu nedenle anlatıldıkları milletin dünyayı algılama biçimleriyle ilgili oldukça önemli bilgileri ihtiva ederler. Bu minvalde efsanelerin, mitolojiye ait çeşitli dünya görüşlerini barındırdığı zikrolunabilir. Türkiye sahası masal ve efsaneleri, demonlar, bir başka ifadeyle olağanüstü varlıklar bakımından oldukça zengindir. Bu alana giren olağanüstü varlıklardan biri de hem masallarda hem de efsanelerde rastlanan ve kaftarküskidir. Üstelik bu varlık yalnızca Türkiye sahası masal ve efsanelerinde zikredilmekle de kalmaz, aynı zamanda İbn-i Battuta seyahatnamesinde de zikredilir. Bilindiği gibi İbn-i Battûta seyahâtnamesi XIV. yüzyılın dünyasını ekonomik, politik, sosyolojik, kültürel, tarihi ve stratejik olarak ele alan kaynak bir eserdir. Halkbilimi açısından pek kıymetli bilgileri barındıran eserde, halk inanışlarından hekimliğine; halk hukukundan botaniğine; halk mimarisinden halk dinine kadar pek çok konu ele alınır. Türk kültürüyle benzer bir biçimde, bu seyahatnâmede kaftarküski adlı varlığın Hindistan dolaylarında Cukiler adıyla bilinen bir topluluğun üyesi olduğu kaydedilmektedir. Bu çalışmanın amacı, söz konusu olağanüstü varlığı seyahatnameler ve Türkiye sahası masal ve efsaneleri ışığında ele almaktır.

Anahtar Kelimeler
Demon, Olağanüstü Varlıklar, Seyahatname, Keftar.

Abstract
Legends and folk tales, as it’s all known are considered as remainings of myths which were told in ancient times and thus, they reflect very important knowledge about nations’ way of understanding the world in which they are/were told. In this manner, it can be said that legends and folk tales contain conception of world. Legends and folktales of Turkey contains various demons, in other words extraordinary entities. One of these extraordinary entities is kaftarküski, which is also mentioned in folk tales and legends told in Turkey. This entity is also mentioned in Ibn-i Battuta’s travelogue. As it’s all known travelogue of Battûta handles economic, political, sociological, cultural, historical and strategic aspects of XIVth world. The travelogue contains very important folklore knowledge from folk beliefs to medicine; from folk law to botanic; from folk architecture to religion. Similar to Turkish culture the travelogue mentions about kaftarkuski which believed in India as a member of a folk called Cuki. This study aims to examine the mentioned entity with the aspects of travelogues and tales.

Keywords
Demon, Extraordinary entities, Travelogue, Keftar.

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri