• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

KISASÜ'L-ENBİYA'DAKİ ARAPÇA DİNİ KAVRAMLAR
(ARABIC RELIGIOUS CONCEPTS IN KISASU’L-ENBIYA )

Yazar : Fatma Elazhary    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 19
Sayfa : 306-332


Özet
Diller arası etkileşim, diller tarihine bakıldığında kolaylıkla gözlemlenbilecek bir olgudur. Türkçe söz konusu olduğunda gerek Doğu dillerinden gerek Batı dillerinden etkilenmesi ve etkide bulunması olağandır. Türkçe’nin etkileşimde bulunduğu dillerin en önemlilerinden biri ise Arapçadır. Karahanlı döneminde Satuk Buğra Han hükümdarlığı zamanında Türkler kitleler halinde İslâm’ı kabul etmişlerdir. Bu nedenle yeni dinin kural ve emirlerini ana kaynaklarından öğrenmek istemişler ve Arapça ’ya çok önem vermişlerdir. Dolayısıyla o dönem Arap alfabesi kullanılmaya başlanmıştır. Bunun yanında Türklere İslâm’ı anlatmak için dinî konularla ilgili çeşitli eserler yazılmıştır. Harezm döneminde yazılan eserlerde Arapça unsurların varlığı göze çarpmaktadır. Buna en güzel örnek, Harezm dönemi-Altınordu çağında 710 yılında Rabguzi tarafından yazılan ?ı?a?ü'l-Enbiyadır. Bu eserde Arapça’nın etkileri belirgin bir şekilde görülmektedir. Ancak bu eserin tüm yönleriyle ele alınması çalışmanın hacmi bakımından muhal görünür. Bu çerçevede eser Arapça kökenli din? kavramlar bağlamında bir incelemeye tabi tutulmuştur. Böyle bir incelemenin tercih edilmesinin iki temsil sebebi vardır. Birincisi eserin Peygamberlerin kıssalarına dair bir çalışma olması, diğeri ise Arapça’nın Kur’an dili olması hasebiyle İslâm coğrafyasındaki dillere birincil olarak din? terminoloji bakımından tesirde bulunmasıdır. Çalışmada öncelikle temel din? kavramlar belirlenip bir tasnife tabi tutulmakta, bu tasnife göre kavramlar sıralanmakta ve eserde geçtikleri yerlerde birer örnek verilerek anlamları izah edilmektedir. Akibinde eserdeki imla ile Arapça orijinal yazım biçimleri mukayese edilerek farklılıklar oartaya koyulmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Kavram, dini kavramlar, imla, Arapça, Kısasü'l Enbiya.

Abstract
When we examine relationship between languages, We easilyrealize it in language history. Especially, Turkish was inspired to both Eastern languages and Western languages. Arabic is on of the important languages to interact Turkish. İn Karahanlı term, Turkish people accept İslam thanks to Satuk Bugra Khan. Because they give an İmportance the language of holy Quran, they interact Arabic language. After that become to Arabic alphabeth. İn addition, various boks on religious subjects were written in order to teach İslam. And also, in Khrarezm Turkish term, we see Arabic language’s effects on Turkish. As a piece, one of the good example is Kısasu’l-Enbiya whic is written by Rabguzi. This book coldn’t examine in all aspects because of its content Therefore, we study this book with the contex of Arabic religious concepts. We have two reasons to choos kısasu’l-Enbiya One is related to its content and the second is Arabic, which is holy Quran’s language. When we study Kısasu’l-Enbiya firstly, we do the classification on main religious concepts. Secondly, We compare Arabic and Turkish words’ language features. Religious terminology affects languages because of Arabic that is Quran’s language.

Keywords
concepts, religious concepts, spelling, Arabic, Kısasu’l-Enbiya

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri