• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE KALIP SÖZLER, BU SÖZLERİ İÇEREN BİR SÖZLÜK İHTİYACI VE HAZIRLAMA YÖNTEMİ
(FORMULAIC EXPRESSIONS IN MODERN TURKISH, NECESSITY OF A FORMULAIC EXPRESSIONS DICTIONARY AND HOW TO MAKE SUCH A DICTIONARY )

Yazar : Prof. Dr. Hürriyet Gökdayı    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 19
Sayfa : 18-35


Özet
Bir dilin söz varlığında, sözcükler ve kalıplaşmış dil birimleri bulunmakta, bu birimler içerisinde de atasözleri, deyimler, ikilemeler, birleşikler ve kalıp sözler yer almaktadır. Sözcükler, söz varlığının büyük bölümünü oluşturan, bu bütünün en bilinen ve kolayca tanınan birimleridir. Söz varlığındaki bu birimler hakkında yazılış, söyleyiş, köken ve anlam yönlerinden bilgi veren ve kullanımını tanıklayan birçok genel veya özel sözlük bulunmaktadır. Sözcüklerin yanında dildeki kalıplaşmış dil birimlerinin tespit edilmesi, anlamlarının açıklanması, kullanımlarının örneklendirilmesi, hem o dili konuşanlar hem de yabancı dil olarak öğrenenler için bir ihtiyaçtır. Böyle bir ihtiyacı karşılamak için söz varlığında bulunan kalıp birimlere genel sözlüklerde yer verildiği, ayrıca bu birimleri listeleyerek açıklayan özel sözlüklerin hazırlandığı görülmektedir. Türkiye Türkçesi söz varlığında yer alan sözcükler ve kalıp birimlerden atasözleri, deyimler, ikilemeler ve birleşikler hakkında epey çalışmanın bulunduğu buna karşın kalıp sözlerle ilgili yeterince araştırmanın yapılmadığı söylenebilir. Bu konudaki eksikliğin giderilmesine yardımcı olmak amacıyla, söz varlığında mevcut olan kalıp sözler de derlenmeli, açıklanmalı ve tanıklanmalıdır. Bu doğrultuda, yazıda, kalıp sözlerin derlenmesi, anlamlandırılması ve kullanımının gösterilmesi üzerinde durulacaktır. Ayrıca bu hususların kalıp sözlerle ilgili bir sözlüğün hazırlanmasında nasıl kullanılabileceği gösterilmeye çalışılacaktır. Böyle bir sözlüğün hazırlanması, söz varlığındaki kalıp sözlerin diğer birimler gibi açıklanmasına katkıda bulunacaktır.

Anahtar Kelimeler
Türkiye Türkçesi, söz varlığı, kalıplaşmış dil birimleri, kalıp sözler

Abstract
Lexicon of a language consists of individual words and formulaic language units (proverbs, idioms, reduplications, compounds and formulaic expressions). Words form the largest part of the vocabulary and they are the most known and easily recognizedunits of the lexicon. Many Turkish dictionaries, general of speciallized, provide information about spelling, pronunciation, etymology and meaning of words and their usage. Beside dictionaries about words,it is necessary to compile formulaic units in the lexicon of a specific language, to explain their meanings and functions, to exemplify their usage for native speakers and foreigners who learn that language. In order to fulfill that necessity, Turkish general dictionaries include set phrases and special dictionaries provide list of multiword expressions with their meanings.It is easy to find many works about words, proverbs, idioms, compounds and reduplications in Turkish. However, formulaic expressions have not been paid attention they deserve as a unit of the lexicon. In an attempt to fill this gap, Turkish formulaic expressions should be compiled, explained and exemplified for language users. This paper, will deal with the compilation, explanation and exemplificaion of formulaic expressions in Turkish. It will attempt to show how to use these three types of research results in the preparation of a Turkish formulaic expressions dictionary. It is expected that such a dictionary will contribute to the clarification of formulaic expressions in Turkish lexicon.

Keywords
Modern Turkish, lexicon, formulaic language units, formulaic expressions

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri