• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

MUHARREM ERTAŞ İCRÂSINDA BOZLAKLARIN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF BOZLAKS IN PERFORMANCE MUHARREM ERTAŞ )

Yazar : Sibel Çelik  , Dr. Öğr. Üyesi Erol Eroğlu  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 19
Sayfa : 193-208


Özet
Kırşehir yöresi Anadolu coğrafyası içerisinde, bilinen en eski Türkmen yerleşim bölgesidir. Kadim kültürel birikimin bir sonucu olarak; Türk folkloru içerisinde Kırşehir yöresi müzikleri büyük önem teşkil etmekle beraber, büyük bozlak ustası ozan Muharrem Ertaş’ın da bu yöreden çıkması dikkatleri üzerine çekmiştir. Bozlak kavramı; Türk halk müziğinde Orta Anadolu’yu kapsayan bir uzun hava türü olmasının dışında, aynı zamanda özellikle Çukurova kısmında hikâyeli türküler olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkçe bir kelime olduğu için Türk Dünyası’nda da birbirine yakın manalarda kullanılmaktadır. Muharrem Ertaş; bozlak okumadaki tavır, üslup, yorum ve çalıp söyleme tekniğine dayanarak adeta bozlak okumak için yaratılmış bir ses olduğunu söylemek mümkündür. Çünkü ses genişliği, rengi ve tınısının yanı sıra; gırtlak nağmeleri, çarpma, ve trilleri kendine has vokal kullanım teknikleriyle bütün bunların yanında iyi bir bozlak icracısı olarak bir çok şiir ve koşmayı bozlağa dönüştürmüştür. TRT Türk Halk Müziği Repertuvarına ve Millî Folklor Araştırma Dairesi Arşivi’ne başta bozlaklar olmak üzere birçok eser kazandırmıştır.

Anahtar Kelimeler
Muharrem Ertaş, Bozlak, Abdal, Türk Halk Müziği.

Abstract
Kırşehir region is the oldest known Turkmen settlement in Anatolia. As a result of ancient cultural accumulation; Although the music of Kırşehir region is of great importance in Turkish folklore, it was noted that the great bozlak master poet Muharrem Ertaş came out from this region. Muharrem Ertaş; It is possible to say that it is a voice created for singing, based on the attitude, style, interpretation and playing, technique of singing expression. Because in addition to sound width, color and timbre; In addition to all these, he has transformed to bozlak style many poems and koşma into with his own vocal techniques, such as larynx tunes, agilities, bumps and trill. TRT Turkish Folk Music Repertoire and National Folklore Research Department Archives, especially in the field has brought many works.

Keywords
Muharrem Ertaş, Bozlak, Abdal, Turkish Folk Music.

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri