• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

TÜRK VE YUNAN MİTOLOJİLERİNDEKİ YERALTI ÂLEMİNE AİT UNSURLAR
(THE ELEMENTS OF THE SUBTERRANEAN WORLD IN TURKISH AND GREEK MYTHOLOGIES )

Yazar : Deniz Melek AKMAN  , Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Köktan  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 19
Sayfa : 209-225


Özet
Mitoloji, yüzyıllardır insanların anlamlandıramadığı kavramları anlamlandırabilmek için başvurdukları bir inanç sistemi olmuştur. Bu inanç sisteminde yeraltı ile kötülük unsurlarının sayısı yadsınamayacak kadar çoktur. Bir milletin en önemli yapı taşlarından biri o milletin kültürel unsurlarıdır. Bu kültürel unsurlardan şüphesiz ki en önemlisi inanç ve inanış sistemleridir. Bu kapsamda semavi dinlerden önce insanların inandığı kavramlar yani mitoloji önemli bir husustur. Birbirinden çok farklı coğrafyalarda yaşayan ve çok farklı kültürlere sahip olan toplulukların inanç sistemlerindeki benzerlikler şaşırtıcı derecede fazladır. Bu kapsamda Türk ve Yunan milletlerinin mitolojilerindeki yeraltı âleminde yer alan benzer ve aykırı durumların tespit edilmesi önemli bir husustur. Her mitolojik sistemde yeraltı dünyası son derece korkulan ve saygı duyulan bir âlemdir. Çünkü insanlar genel olarak hastalık, ölüm gibi kötü unsurların yeraltı âlemine hâkim olan tanrılar ve kötü ruhlar tarafından dünyaya gönderildiğine inanmışlardır. Bu sebepten yeraltı âleminin tanrılarının gazabına uğramamak için de kendilerini, bu tanrılara çeşitli törenlerle kurbanlar sunma ihtiyacında hissetmişlerdir. Bu sebepten mitoloji konusu içerisinde yeraltı kavramı son derece önemlidir. Türk ve Yunan mitolojilerindeki yeraltı âlemine ait unsurlar, üzerine yaptığımız literatür araştırmasında bu konuyla ilgili yazılmış sözlüklerden ve bizzat mitolojiyi konu alan müstakil eserlerden yararlandık. Yaptığımız kaynak taraması sonucunda yeraltı ve kötülük kavramlarının üzerine yoğunlaşarak önemli gördüğümüz hususlar makalemizde incelenecektir.

Anahtar Kelimeler
Mitoloji, Yeraltı, Kötülük, Yunan, Türk, Tanrı, Tanrıça

Abstract
For centuries, mythology has been a belief system that people fall back upon it to make sense of the terms that cannot be understood, and in this belief system the elements of subterranean and evil are as many as incontrovertibly. One of the most important building blocks of a nation are the cultural elements of that nation. Of course, the most important of these cultural elements are belief and belief systems. In this context, mythology is an important issue that people believe before heavenly religions. The belief systems of communities living in very different geographies and having very different cultures are bears a striking resemblance to one another. Again in this context, it is a important subject to identify similar and contradictory situations in the subterranean realm of Turkish and Greek nations. In every mythological system, the underworld is a highly feared and respected world because people generally believed that evil elements such as illness and death were sent to the world by gods and evil spirits that dominated the underworld. Therefore, in order to avoid the rage of the gods of the underworld, they felt the need to present sacrifices to these gods in company with ceremonies. For this reason, the concept of subterranean is very important in mythology. In our literature research on the elements of the subterranean world in Turkish and Greek mythologies, we will examine issues that we consider as the leadingly focusing on subterranean terms by using dictionaries and individual works on mythology.

Keywords
Mythology, Subterranean, Evil, Greek, Turkish, God, Goddess.

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri