• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ANADOLU POP-ROCK MÜZİĞİNİN METİNLERARASILIK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
(EVALUATION OF THE ANATOLIAN POP-ROCK MUSIC IN TERMS OF INTERTEXTUALITY )

Yazar : Dr. Nafiz Camgöz    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 20
Sayfa : 305-319


Özet
Anadolu pop-rock müzik türü, Anadolu’nun zengin kültür mirasının Batı’nın müzik tekniğiyle birleşmesinden ortaya çıkmıştır. Metinlerarasılık açısından bakıldığında ise bu müzik türü türküleri, yeni bağlamlarda, dönemin müzik zevkleriyle birleştirerek güncele yani dönemin gündelik yaşamına taşıdığı; farklı kültürlerle bütünleşmeyi sağladığı görülmüştür. Ritim, armoni, çalgı seçimi vb. dönemin Batı popüler müzik unsurları türküler içerisine katılarak sentez bir müzik oluşturulmuştur. Kubilay Aktulum’un ifadesiyle “en az iki müziksel yapıt, iki şarkı sözü arasındaki alışveriş”i niteleyen “müziklerarasılık” terimi, Anadolu pop-rock müzik türünde Batı popüler müzik unsurları ile türkülerin, halk ozanlarına ait şiirlerin ve âşık ve/veya halk edebiyatında yer alan konu, söz, deyim vb. unsurların harmanlanmasına karşılık gelmektedir. Çalışmamızda, müziği ve güfteyi bir metin olarak gördüğümüz için farklı müzik türleri ve güftelerinin birbirleri arasındaki alışverişinden söz ederken genel bir tanımlama olması sebebiyle metinlerarasılık kavramını kullanmaktayız. Metinlerarasılık (müziklerarasılık), kimi zaman Batı popüler müziğindeki armoni, ritim ve çalgılarının alıntılanarak türküler içerisine yerleştirilmeleri şeklinde görülürken, kimi zaman halk ozanlarına ait şiirlerin veya anonim şiirlerin alıntılanarak özgün bestelerin yapılması olarak görülmektedir. Kimi zaman da halk ve âşık edebiyatında geçen konu, söz, deyim, söyleyiş biçimi veya halk müziğinin melodik, ritmik motiflerinin alıntılandığı bir anıştırma olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca Batı çalgılarının, Türk halk çalgılarının tınısal benzerliğini yakalamak amacıyla Türk halk çalgılarına öykünmesi de söz konusudur.

Anahtar Kelimeler
Anadolu Pop-Rock, Metinlerarasılık, Otantisite, Gelenek, Türkü.

Abstract
In the 1960’s, Anatolian pop-rock music genre emerged from the combination of Anatolia's rich cultural heritage with the music technique of the West. In terms of intertextuality, the Anatolian pop-rock genre has combined folk songs with the music tastes of the period and has provided integration with different cultures. Western popular music elements (rhythm, harmony, instrument selection) of the period were placed in folk songs to create a synthesized kind of music. Kubilay Aktulum describes musical intertextuality as “exchange between at least two musical works, lyrics”. Intertextuality in the genre of Anatolian pop-rock music means blending folk songs, folk poems, and subjects, words, idioms that take part in folk literature with Western popular music elements. Since we see music and lyrics as a text, in our study, we use the concept of intertextuality as it is a general definition when we talk about the exchange of different music types and lyrics. It is seen that both the harmony, rhythm and instruments of Western popular music are quoted and placed in folk songs, and it is seen as making original compositions by quoting folk poets or anonymous poems. Sometimes, it is alluded by quoting the subject, word, idiom, style of saying which take part in folk literature along with melodic and rhythmic motifs of folk music. Also, it is emulated by Western instruments to have the timbre similarity of Turkish folk instruments.

Keywords
Anatolian Pop-Rock, Intertextuality, Authenticity, Tradition, Folk Song.

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri