• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

TAŞLICALI YAHYÂ BEY DİVANINDA ŞİİR ANLAYIŞI
(PERCEPTION OF POETRY IN DIVAN OF TASLICALI YAHYA )

Yazar : Dr. Öğr. Üyesi Deva Özder    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 20
Sayfa : 234-280


Özet
Bu çalışma ile divan şiirinin büyük bir gelişme göstererek klasikleştiği XVI. yüzyılın önemli isimlerinden biri olan Taşlıcalı Yahyâ Bey’in divanından hareketle döneminin şiir anlayışının, şairin şiire ilişkin duygu ve düşüncelerinin, kendi şiirini nasıl ve nerede gördüğünün belirlenmesi amaçlanmıştır. Şair, divanında poetik görüşlerine genellikle kasidelerinin fahriye bölümünde, gazellerinin mahlas beyitlerinde ve yine eserinin dibace kısmında yer vermiş, bu beyitlerde şiir için gerekli olan temel unsurlara, iyi bir şiirde olması gereken hususiyetlere dair değerlendirmelerde bulunmuştur. Sözgelimi şaire göre şiir hikmetli sözler ihtiva etmeli, okuyanın gönlüne ferahlık vermeli, kısa ve öz olmalı, daha önce söylenmemiş fikirleri, düşünülmemiş hayalleri dile getirmelidir. Şair için sevgiliye ulaşma vasıtası olan ve sevgilinin güzelliği vasfedildikçe değer kazanan şiir, asla cahil, bilgisiz, kötü düşünceli kimselere ulaştırılmamalıdır. Yaşadığı dönemde “sâhib-i seyf ü kalem” unvanına layık görülen Taşlıcalı Yahyâ Bey’in şiire dair yaptığı bu tür değerlendirme, tenkit ve izahlar klasik Türk şiirinin poetikasının bir bütün olarak tespit edilmesine yönelik çalışmalara katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler
Taşlıcalı Yahyâ Bey, poetika, şiir anlayışı, şiir, klasik Tük şiiri

Abstract
In this study, it is aimed to define how and where Taşlıcalı Yahya, who was an important figure of 16th century in Divan Literature, sees his poetry, what he feels and thinks about the poetry and what the perceptives of the poetry in this era are. He mentioned about his poetic thoughts in the fahriye parts of the odes, pseudonym parts of the gazelles and preamble parts of his work of art. He made some evalutions about the fundamental elements for poetry and the specialities which should be in a good poem. For instance, according to the poet, a poem should include aphorism phrases, give relief to a reader’s heart, be brief and to the point, reflect unthought ideas and unspoken dreams. It is stated by the poet that, poetry is a tool to reach the lover and it becomes valuable when it verbalizes the beauty of the lover and because of this, it should never be transported to the illitrate, ignorant and ill-intentioned people. This poetry evaluation, critism and explanation of Taşlıcalı Yahya who got the denotation of “sahib-i seyf ü kalem”, contribute the studies about defining Turkish poetry as a whole.

Keywords
Taşlıcalı Yahya Bey, poetic, perceptive of poetry, poem, classical Turkish poetry

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri