• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

OSMANLI İDARESİNDE ARNAVUTLARDA ARAPÇA ÖĞRETME/ÖĞRENME GELENEĞİ VE MEVCUT DURUM
(TRADITION OF TEACHING AND LEARNING OF THE ARABIC LANGUAGE AMONG THE ALBANIANS DURING THE OTTOMAN RULING AND THE CURRENT SITUATION )

Yazar : Doç. Dr. Isa Memishi    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 20
Sayfa : 100-108


Özet
Bu çalışmanın amacı, Arapça öğrenimi ve öğretiminin Arnavut toplumu ve toprakları arasındaki farklı zaman dilimleri, yönetim sistemleri, savaşlar ve okul-kuruluş aşamaları boyunca geçtiği süreçleri tanımlamaya odaklanmaktır. Bu araştırma, Osmanlılar tarafından yönetilen Arnavutlar döneminden günümüzdeki duruma kıyasen tarihsel bir yaklaşımla gerçekleştirilmektedir. Çalışma, bize Osmanlı İmparatorluğu döneminde Arapçanın statüsünün ne olduğunu ne kadar ayrıcalıklı olduğunu anlatmaktadır. Çalışmamız aynı zamanda Arapça öğretme metodolojisine ışık tutarak, bu yöntemlerin öğrenciler üzerindeki etkisini ve bu süre zarfında kullanılan materyalleri açıklamaktadır. Ayrıca, Arnavutlar arasında İslam kültürünün, Arapça öğrenme/öğretmede, Araplarla ilişkilerinde ve Kur’an-ı Kerim’in onlara karşı büyük prestijli statüsünde önemli bir rol oynadığını göstermektedir. İslâm’ın Arnavutlar tarafından yoğun kabul görmesi, genel olarak İslam dini ve kültürü ve özellikle de Arapçayı öğrenmekle yakından ilgilendiklerinin bir göstergesiydi. Şimdiye kadar yapılan diğer araştırmalarda, Arnavutluk topraklarındaki Arapçanın Priştine Üniversitesi Filoloji Fakültesi Şarkiyat Bölümünden ziyade, ağırlıklı olarak dini kurumlarda öğretildiğini görülmüştür. Tüm bunlardan, Arapça öğretiminin birçok kritik aşamadan geçtiği sonucuna varılmıştır. Görüldüğü şekilde, Osmanlı hakimiyeti döneminde, Arnavutlar arasında Arapça öğrenimi daha yoğun bir şekilde sürdürülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Arapça öğretimi/öğrenimi, Arnavutluk/Arnavutlar, okullar, Osmanlı İmparatorluğu, Şarkiyat Araştırmaları.

Abstract
The aim purpose of this paper will be focused in describing the processes through which Arabic language learning and teaching has gone, across different time periods, governing systems, wars and schools-establishment phases between the Albanian society and their lands. This research is realized through the historical approach from the period of Albanians who were ruled by the Ottomans, compared to the nowadays situation. The study tells us what the status of the Arabic language was at the time of the Ottoman Empire, it was highly privileged. This investigation also highlights the methodology of teaching Arabic and describes the effect which these methods had on pupils and students, and the material used during that time. It also tells us, that Islamic culture has played an important role in learning/teaching Arabic among the Albanians, their relations with Arabs, and the large prestigious status of the Holy Quran to them. The great acceptance of Islam by the Albanians was an indication that they were keenly interested in learning Islamic Religion and Culture in general, and the Arabic language in particular. In further observations to date, we have found that the Arabic language in Albanian lands, is mainly taught in religious institutions, except the Department of Oriental Studies beside the Faculty of Philology at the University of Pristina in Kosovo. From all this, it is concluded that the teaching of the Arabic language has gone through many critical stages. It seems like, at the period of Ottoman ruling, education in Arabic to Albanians was more advanced.

Keywords
Arabic Language learning/teaching, Albania/Albanians, Schools, Ottoman Empire, Oriental Studies.

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri