• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

“SEVİNCİNİ BULMAK” ADLI HİKÂYEDEKİ ANLATIM TEKNİKLERİ
(THE NARRATIVE TECHNIQUES IN THE “SEVİNCİNİ BULMAK” STORY )

Yazar : Şükriye Demir    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 21
Sayfa : 290-314


Özet
Hikâye etme Türk edebiyatının temelinde olan bir eylemdir. Modern hikâye geleneği Tanzimat ile başlasa da aslında Türk hikâyeciliği Sözlü Dönem’e kadar dayanır. Destanlar, halk hikâyeleri hatta mesneviler Türk edebiyatında Tanzimat öncesinde tahkiyeyi karşılamaktaydı. Tanzimat Dönemi’yle Türk hikâyesi yeni bir forma girmiş, Cumhuriyet Dönemi’nde de birçok isim hikâye türünde eser vermeye devam etmiştir. Cumhuriyet Dönemi’nin en önemli isimlerinden biri de Mustafa Kutludur. Ortadaki Adam (1970) adlı ilk hikâyesinden son hikâyesi Sevincini Bulmak’ a (2018) kadar elli yıllık bir yazma süreci içinde çeşitli merhalelerden geçmiş , kısa hikâye türü ile yazısına başlayan Kutlu daha sonraları hikâyelerini romana yakın bir tarzda yazmaya devam etmiştir. Yazarın Kısa hikâyeden uzun hikâye ya da novella dediğimiz türe geçişini sağlayan en etkili yapı unsurları ise anlatım teknikleridir denebilir. Mustafa Kutlu, Sevincini Bulmak adlı son hikâyesinde anlatım tekniklerini ustaca kullanmıştır. Bu eserinde geçmişle günümüzün muhasebesini yaparken bir taraftan da “hikmet” lerini “ahenk” ile verme noktasında anlatım tekniklerden yararlanmıştır. Söz konusu yazımızla amaç Sevincini Bulmak’ taki anlatım tekniklerini örneklerle göstermektir.

Anahtar Kelimeler
Mustafa Kutlu, Sevincini Bulmak, Türk Hikâyeciliği, Anlatım Teknikleri, Novella

Abstract
“Story-telling” is one of the most important things on the Foundation of Turkish Literature. Although, Modern Story-telling hadbeen started with The Tanzimat, Turkish Story- Telling hadbeen dated back to Oral Narrative Tratidition. Before The Tanzimat; Epopees, folk-tales and even masnavis had been responded to narration in Turkish Literature. With begining of The Tanzimat, Turkish Story had been gained a new perspective and many names have continued to write pieces in the form of short stories in early period of Turkish Republic. Mustafa Kutlu is one of the most important names of early period of Turkish Republic in Turkish Literature. Mustafa Kutlu had started writing with short stroies and then he had continued to write stories close to novelsthat can be described as novella and in his Fifty years of Writing, from his first story Ortadaki Adam (1970) to his last story Sevinci Bulmak (2018) his writing had evolved through to many different stages.And itcould be said that one of the most important facts of the writer’s journey from short story to novella is narrative techniques.Mustafa Kutlu had used narrative techniques masterly in his last story Sevinci Bulmak (2018). He also had used narrative techniques to reflect wisdom of the past and peresent in harmony while he had been doing a comparison of the past and present in Sevinci Bulmak (2018)The desired case in this study is that to explain narrative techniques which used in Sevinci Bulmak (2018) with examples.

Keywords
Mustafa Kutlu, Sevincini Bulmak, Narrative Tecniques , Turkish story writing, Novella

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri