• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE OKUMA KİTAPLARINDAKİ İSİM SOYLU KELİMELERİN KULLANIM SIKLIĞI
(FREQUENCY OF NOUNS FOUND IN TURKISH GRADED READERS FOR FOREIGNERS )

Yazar : Dr. Öğr. Üyesi Gökçen GÖÇEN  , Bahar Şen, Selma Fidan Duman  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 21
Sayfa : 46-73


Özet
Bütün dillerde kullanım açısından öne çıkan kelimeler vardır. Bu kelimeler dili kullananların yaş grupları, dil seviyeleri gibi birçok faktörden etkilenmekte ve kullanıcılar arasında farklılık göstermektedir. Bir dilde kullanılan kelimelerin kullanım sıklığını ortaya koyan çalışmalar, kelime sıklığı çalışmalarıdır. Sıklık çalışmalarının yabancı dil öğretiminde önemli bir yeri vardır. Öğrenenlere hangi kelimelerin, diğer kelimelerden daha önce öğretileceğinin belirlenmesinde sıklık çalışmalarından yararlanılmaktadır. Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi alanında yapılan sıklık çalışmaları genellikle ders kitapları üzerinde yapılmaktadır. Oysaki okuma kitaplarında sıklıkla kullanılan kelimelerin de belirlenmesine ihtiyaç vardır. Okuma kitapları üzerinde yapılacak sıklık çalışmaları, kelime türlerine göre ayrı ayrı yapılabilir. Böylece derinlemesine incelenmiş, seviyelere yönelik farklı kelime listelerine ulaşılabilir. Bu çalışmada, Yunus Emre Enstitüsü tarafından yabancılar için hazırlanan A1-A2, B1-B2, B2-C1 seviyesi hikâye kitaplarında kullanılan isim soylu kelimeleri incelemek amaçlanmıştır. Bu amaçla yapılan çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi deseni kullanılmıştır. Yabancılar için hazırlanan 9 Türkçe okuma kitabının incelenmesiyle elde edilen verilerin içerik analiziyle kitaplarda hangi isim soylu kelimelerin hangi sıklıkla kullanıldığı ve bunların seviyelere nasıl dağıldığı tespit edilmiştir. Bu çalışmanın kelime sıklığı ile ilgili daha önce yapılmış çalışma verilerine destek olacağı ve bundan sonraki çalışmalar için de örnek olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Yabancı Dil Olarak Türkçe, Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi, Kelime Öğretimi, Yabancılar İçin Türkçe Okuma Kitapları, Kelime Sıklığı

Abstract
All languages have prominent words for use. The use of these words is determined by many factors such as age group and language level of the language users, and varies across users. The frequency of word use in a language is revealed by word frequency studies. Frequency studies have an important role in foreign language teaching. Frequency studies are used to determine the words to be taught primarily. Frequency studies in the field of teaching Turkish as a foreign language are usually based on textbooks. However, there is a need to determine the frequently used words in graded readers. Frequency studies on graded readers can be done separately according to the word types. Thus, multiple word lists on separate levels can be produced. In this study, it is aimed to examine the nouns used in the A1-A2, B1-B2, B2-C1 level graded readers prepared for foreigners by Yunus Emre Institute. Document analysis, a qualitative research design, was employed in the study. The data obtained by examining 9 Turkish graded readers for foreigners was analyzed with content analysis and the frequency of use of the nouns and their distribution across levels were identified. It is expected that this study will support previous study data on word frequency and will be an example for future studies.

Keywords
Turkish As A Foreign Language, Teaching Turkish As A Foreign Language, Vocabulary Teaching, Turkish

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri