• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

İKİ ULUSLAŞMA ÖRNEĞİ: YUNANLILARIN ARI DİL PROJESİ “KATHAREVUSA” VE TÜRKLERİN “ÖZTÜRKÇE” GİRİŞİMİ
(TWO NATIONALIZATION EXAMPLES: PURE LANGUAGE PROJECT OF GREEKS “KATHAREVUSA” AND THE ATTEMPT OF TURKS “ÖZTÜRKÇE” )

Yazar : Arş. Gör. Mehmet Mustafa Örücü  , Arş. Gör. Dr. Samet Çakmaker  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 20
Sayfa : 338-347


Özet
Modernleşme, dünyayı zorunlu olarak uluslaşmanın eşiğine getirmiştir. Bu durum, kimi milletler için yok oluşu beraberinde getirirken kimi milletler için de ulus kimlik üzerinden yeni bir inşa sürecini var kılmıştır. İkinci gruplandırmaya giren milletler olarak Yunanlıların ve Türklerin benzer pratikler sergilediği görülmektedir. Türklerden yaklaşık yüz yıl önce “Yunan” milli kimliğini inşa eden ve modernleşmeyi Batı dışından ilk deneyimleyen ulus olarak Yunanlılar, arkaik dilin ön plana çıktığı “Katharevusa” isminde bir dil inşa etmiş ve bu dilden yazılan eserlerden oluşan bir edebiyat kanonu oluşturmuşlardır. Şaşırtıcı olarak, bir asır sonra Türklerin uluslaşma yolunda milli bir kimlik inşa etmek için onlarla benzer biçimde Türkçenin arkaik dönemine vurgu yapan “Öztürkçe” girişimi olmuştur. Her iki milletin de kendisini Batı olarak tanımlamayışı, diğer yandan Batı tarafından doğulu olarak işaretlenmeleri ve benzemeye çalıştıkları medeniyet, kültür ile aynı zamanda bir hesaplaşmaya girişmelerinden hareketle bu çalışmada, söz konusu deneyimler arasındaki benzerliğin neden kaynaklanmış olabileceği ve bu pratiğin arkasında yatan sosyo-kültürel ve siyasal bir takım nedenler üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Öztürkçe, Katharevusa, milli dil, milli kimlik, uluslaşma

Abstract
Modernization necessarily brought the World to the brink of nationalization. While this situation has brought extinction for some nations, it has created a new construction process for some nations through nation identity. Greeks and Turks as the nations in the second group are seen in which to exhibit similiar practices. As the nation that built the “Greek” national identity and experienced modernization from outside the West nearly a hundred years before the Turks, the Greeks built a language named “katharevusa” which the archaic words came to the fore and created a literary canon composed of Works written from this language. A century later, surprisingly, there was an attempt to “Öztürkçe”, which emphasized the archaic period of Turkish, similarly with them, to build a national identity on the road to nationalization. Based on the fact that both nations do not define themselves as the West, in fact, Westerns also define them as the East, and, they collide with the civilization and culture in which they try to resemble as well, in this article, it was emphasized why the similarity between these experiences may have been caused and some socio-cultural and political reasons behind this practice.

Keywords
Öztürkçe, Katharevusa, national language, national identity, nationalization

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri