• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

BEHÇET NECATİGİL VE ŞİİR DİLİ HAKKINDA
(ON BEHCET NECATIGIL AND HIS POETIC LANGUAGE )

Yazar : Doç. Dr. Mehmet Turgut BERBERCAN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 22
Sayfa : 15-23


Özet
Bu çalışmada, Behçet Necatigil’in Türkçesi, bünyesinde barındırdığı orijinal özellikler çerçevesinde şiir dili üzerinden incelenmiştir. Necatigil, âdeta şifreli sözlere benzeyen, birçoğu devrik yapıda bulunan mısraları ile sıradan insanların sıradan çevrelerini, ruh hallerini, yaşadıkları muhiti kendine has şiir diliyle, yine kendine has şiir algısından geçirerek mısralarında işlemiştir. Okuru şiiri üstünde düşündürerek sosyal gerçeklikleri ortaya sermiştir. Şiirlerinin diliyle bir mahalle ortamını, başta evleri, caddesi ve sokağıyla, kapıdaki eşikteki insanlarıyla, bakkaldan manava çeşitli mesleklere mensup kişileriyle bir şehir manzarası içinde tasvir etmiştir. Bu üslupla sunduğu ince ayrıntıların ardında kuvvetli bir gözlem gücü ve insana odaklanmış bir tarz vardır. Çalışmada, Necatigil’in şiir dili; muhteva, söz dizimi ve söz varlığı özellikleri açısından incelenerek varılan genel tespitlerin ışığında irdelenmiştir. Bu noktada şairin Türk dili ve edebiyatı tarihi içindeki yerine kısa bir bakış atılmış ve önemli hususlar vurgulanmıştır. Neticede, Necatigil’in şiir dünyası içinde kendisinin şekillendirdiği kendine mahsus dil özellikleri, şiir kitaplarından seçilmiş çeşitli şiir parçaları verilmek suretiyle örneklendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Behçet Necatigil, dil, edebiyat, şiir, yazı.

Abstract
In this study, Behcet Necatigil’s Turkish was analyzed in the language of poetry within the framework of the original features it contains. Necatigil, with his verses, many of which are similar to scripted words, many of which are inverted structure, processed the ordinary circles, moods, and the neighborhood they live in with their own poetry language, again with their own sense of poetry. It reveals social realities by making the reader think about his poetry. He depicted the atmosphere of a neighborhood with the language of his poems, primarily with his houses, roads and streets, people at the threshold on the door, people from various grocery stores to markets in a city view. Behind the fine details it offers in this style is a strong observation force and a human-oriented style. In the study, the poetry language of Necatigil; The content is examined in terms of syntax and vocabulary features in the light of the general determinations. At this point, a short overview of the poet’s place in the history of Turkish language and literature was given and important issues were emphasized. As a result, Necatigil's unique language features, which he has shaped within the world of poetry, are exemplified by giving various pieces of poetry selected from his poetry books.

Keywords
Behcet Necatigil, language, literature, poem, writing.

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri